Федерациите на синдикатите от леката промишленост и от строителството проведоха среща в KAI Group

Прeдседателят на Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП) Цветелина Милчалиева, зам.-председателят на Федерация на независимите строителни синдикати Цветелина Бикарска, националният координатор на Федерация лека промишленост Мария Трънчева и Красимир Вълчев, член на КС и ИК на ФНСОЛП се срещнаха на 27 юли със синдикални членове и част от ръководството на фирма KAI Group в лицето на изпълнителния директор г-н Фабрицио Вентурели, Пламен Пашев, директор “Операции” и  Деяна Василева, директор “Човешки ресурси”.

Срещата се състоя в завода „Хан Аспарух“ намиращ се в град Исперих.

Под шапката на KAI Group влизат два завода за производство на керамични изделия и декоративни елементи – завод “Хан Аспарух” в град Исперих, създаден през 1970 г., и завод “Хан Омуртаг” в град Шумен. “Хан Аспарух” придобива “Хан Омуртаг” през 2004 г. и започва изпълнението на амбициозен проект за модернизация и разширяване на двете фабрики. Във фабриката “Хан Омуртаг” синдикалната организация е представена от Федерация на независимите строителни синдикати, а организацията в завода в Исперих е представителна чрез Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост.

На провелата се среща присъстваха и двамата председатели на синдикалните сдружения – Росица Кръстева, председател на СО при „Хан Аспарух“ и Борис Стойчев, синдикален лидер от „Хан Омуртаг“, Шумен.

Разговорите са част от кампанията “За повече демокрация на работното място”, която КНСБ реализира съвместно с Европейската конфедерация на профсъюзите.

Срещата бе открита от ръководните органи и на двата синдиката, бяха обсъдени условията на труд в предприятията, здравето и безопасността при работа в един толкова тежък сектор, запазването на работните места, параметрите и важността от подписването на Колективен трудов договор, какъвто до момента все още няма в концерна KAI Group.

Двете страни се обединиха около идеята, че с взаимни усилия и конструктивен диалог ще бъде преодоляна моментната криза както в национален, така и в международен план.

Акцент бе поставен върху работещите, проблемите които срещат, запазването на работните места, увеличаване на доходите и инвестициите в персонала, както и преговорите за колективен трудов договор, които с общи усилия се надяват да започнат съвсем скоро.

Двете страни дадоха заявка за устойчив социален диалог в дух на партньорство и разбирателство. Обсъден също така бе и Плана за възстановяване и устойчивост, предстоящите промени във връзка със Зелената сделка, предизвикателствата пред страната в социално-икономически план и предложенията на конфедерацията, залегнали в меморандума за развитието на страната през следващите 4 години. Обсъдена бе и мярката за подкрепа на заетостта “60/40”, от която KAI Group се възползва за определен период от време, както и бързо навлизащата дигитална трансформация в сектора и общите ни усилия като социални партньори в тези направления.

Интерес за ръководството на предприятието предизвика предложението от страна на лидера на ФНСОЛП Цветелина Милчалиева да се проведат разговори с национално представителните работодателски организации за създаването на браншова организация на работодателите за браншовете керамика, стъкло и фаянс, каквато към дадения момент не съществува. Това ще бъде едно добро начало за браншовото легитимиране и водене на конструктивен диалог със социалните партньори и на браншово равнище, които да бъдат представителни чрез своя Браншова работодателска организация. По този начин двете страни ще имат възможност за водене на браншов диалог по конкретни решения на проблеми и възможности и съответно Браншово колективно трудово договаряне.

На срещата бяха споделени добри практики, взети от фирмите, членове на двата синдиката, показващи механизми за изплащане на допълнителни бонуси, предложено бе и преразглеждане на длъжностните характеристики на всички работещи в двата завода, както и включването на добри практики от други европейски страни, свързани със създаването на индивидуални сметки на всеки работник, които да залегнат в проекта на колективен трудов договор.

Синдикатите подчертаха, че главната цел на срещата е представителите на работниците да бъдат информирани и консултирани, да провеждат навременни дискусии с ръководството на всички нива и да участват активно в процеса на вземане на решения на техните компании или организации, спазвайки правилата на ЕС и националните разпоредби. Демокрация на работното място означава демократично участие на работниците и служителите в контрола на работно им място. Това е основополагащ европейски принцип.