Пламен Димитров проведе среща в Софийска филхармония

Президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на Съюза на българските музикални и танцови дейци (СБМТД) Станислав Почекански проведоха вчера среща със синдикалната организация в Софийска филхармония и с нейния директор Найден Тодоров. Разговорите бяха част от кампанията на КНСБ и ЕКП “За повече демокрация на работното място”.

Обсъдени бяха текущи проблеми и възможни решения, свързани с прилагането на сумирано изчисляване на работното време и работата по график на работниците и служителите във филхармонията.

Припомнени бяха позициите на КНСБ относно ограниченията на извънредния труд за всички трудещи се в България, както и нормите и изискванията за междудневните и междуседмичните почивки.

Повдигната бе и темата за възможностите за увеличаване на заплащането на персонала, както във филхармонията, така и във всички културни институти в страната. За целта КНСБ и СМБТД ще настояват активно при планирането на държавния бюджет за 2022 година за повишаване на фонд работна заплата за тях.

Обсъдени бяха също възможностите за допълнително финансово стимулиране за труда на работещите във филхармонията в почивни и празнични дни, като за това ще бъде проучен опитът на синдикатите в Австрия, САЩ и други, наложили добри практики.

Срещата приключи с ангажимент между страните да подготвят съвместни предложения за оптимизиране на работния процес и варианти за повишаване на доходите на служителите във филхармонията.