ЕКП: Ниските доходи оставят 35 млн. в ЕС без почивка, в България са близо 1 милион

Работниците с ниски доходи са сред 35-те милиона от най-бедните европейци, които не могат да си позволят лятна ваканция, показва оповестено днес проучване на Европейската конфедерация на профсъюзите.

От ЕКП посочват, че като цяло почивките са станали по-достъпни през последното десетилетие, но за голяма част от семействата с ниски доходи са все още лукс. 28% от гражданите на ЕС не могат да си позволят едноседмична ваканция извън дома си, като 59,5 на сто от тях са с доходи под прага на бедност.

Според данните най-лоша е ситуацията в Гърция, където 88,9% от хората, живеещи в риск от бедност, не могат да си позволят почивка, следвана от Румъния (86,8%), Хърватия (84,7%), Кипър (79,2%) и Словакия (76,1%). В България този процент е 71,6 на сто.

Италия има най-голям брой хора в тази категория със 7 милиона, следвана от Испания (4,7 милиона), Германия (4,3 милиона), Франция (3,6 милиона) и Полша (3,1 милиона).

Данните, събрани от ЕКП, са онагледени в следната таблица:

 

Хора от ЕС с ниски дохиди, които не могат да си позволят ваканция

 Държава   Процент Брой 
Белгия 56.7 720,090
България 71.6 972,328
Чехия 56.6 486,194
Дания 31.7 187,981
Германия 41.1 4,373,862
Естония 42.9 102,102
Ирландия 59.7 292,530
Гърция 88.9 1,378,839
Испания 62.8 4,774,684
Франция 57.2 3,664,232
Хърватия 84.7 524,293
Италия 71.2 7,095,792
Кипър 79.2. 81,576
Латвия 50.7 197,223
Литва 64.8 305,856
Люксембург 30.8 24,332
Унгария 72.8 754,936
Малта 54.9 36,782
Нидерландия 41.1 775,146
Австрия 34.6 331,122
Полша 63.4 3,115,476
Поругалия 72.6 1,094,082
Румъния 86.8 3,077,928
Словения 48 104,160
Словакия 76.1 360,713
Финландия 30 167,000
Швеция 32.3 422,806
ЕС 27 59.5 35,422,765

 

От ЕКП посочват, че много европейци, чийто доход е под 60% от медианната заплата за съответната страна, са безработни или пенсионирани, но в тази група попадат и милиони нископлатени работници, особено тези, които получават законоустановената минимална работна заплата.

Минималните заплати поставят работниците в риск от бедност в поне 16 държави -членки на ЕС, а според Европейската комисия 22 милиона работници получават по-малко от 60% от медианната заплата за съответната страна, напомнят от конфедерацията.

Анализ на данните на Евростат от ЕКП и института ЕTUI показва, че неравенството при почивките между хората с доход под 60% от медианната заплата и тези с възнаграждения над този праг се е увеличило в 16 държави-членки през последното десетилетие. Например в Румъния 86,8% от хората, живеещи в риск от бедност, не могат да си позволят почивка в сравнение с 46,7% от работещите с доходи над 60% от медианната заплата. Тази разлика се е увеличила със 17,1% от 2010 г. насам.

Най -големите разлики в достъпа до ваканции между двете групи (с доход под и над медианната заплата) са в: Хърватия (43,2%), Гърция (43%), България (42,4%), Чехия (41,1%), Франция (40,4%) и Румъния (40,1 на сто).

Най-голямо увеличение на разделението се наблюдава в Румъния (+17%), Словакия (+14%) и Хърватия (+13,8%).

ЕКП подчертава неравенството по отношение на достъпа до почивка извън дома на фона на усилията на синдикатите за по-силна директива за адекватните минимални заплати и колективно договаряне. Проектът се очаква да бъде разгледан от Европейския парламент през есента.

Синдикатите настояват за въвеждане на „праг на достойнство“ в европейското законодателство, което ще гарантира, че минималните заплати по закон никога не могат да са по-малко от 60% от националната медианна брутна заплата и 50% от националната средна брутна работна заплата. Ако този двоен праг бъде въведен, това ще позволи ръст на заплатите на над 24 милиона души в ЕС.

„Почивката не трябва да бъде лукс за малцина. Докато много работници се наслаждават на ваканция с приятели и семейство, милиони пропускат поради ниското заплащане, което получават. Нарастването на неравенството по отношение на почивките показва как ползите от икономическия растеж в Европа през последното десетилетие не се споделят справедливо. Директивата на ЕС за адекватните минимални заплати трябва да бъде засилена, за да се гарантира, че заплатите никога няма да са толкова ниски, че да оставят работниците да живеят в бедност, а колективното договаряне ще се превърне в рутинна част от заетостта, за да се гарантират истински справедливи заплати за всички“, коментира зам.-генералният секретар на ЕКП Естер Линч.