ФНСОЛП с кампания „Заедно можем всичко! Зелен преход само с участието на всички работещи“

На 31 юли Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост – КНСБ даде старт на кампания под надслов „Заедно можем всичко! Зелен преход само с участието на всички работещи“. Тя е посветена на 30-годишнината на Федерацията и на КНСБ и е във връзка и с предстоящия VII конгрес на ФНСОЛП, насрочен за 9-10 юни 2022 г.

Събитието бе организирано от синдикалните организации, основни членове на федерацията при Е. Миролио, Лемплиер Уул, Милат Карпет, и националният координатор Мария Трънчева. Състоя се в гр. Сливен, местност Карандила, Природен парк „Сините камъни“. Участие взеха и от регионалната структура на КНСБ в гр.Сливен, като част от зелената кампания на КНСБ, започнала през 2020 г.

Със съвместните и солидарни усилия на над 50 синдикалисти беше изграден синдикален кът за отдих и беседи сред природата и бе облагородена местността в района.

Председателят на федерацията Цветелина Милчалиева откри кампанията, като се включи активно в дейностите и благодари на всички участници за единните им усилия, положения труд и инициативността за съграждането на общественополезни блага. Тя направи сравнение със солидарността и взаимните усилия на работещите в изграждането и работата на синдикалните ни организации. „Защото винаги, когато сплотени и единни вървим към една обща, благородна и общественозначима цел – можем всичко. Ообено сега, когато предстоят промени в икономиката, които ще засегнат всяко едно работно място и ще се отразят на всеки работещ, ние сме длъжни да инвестираме време, усилия и единност, за да може преходът, който предстои, и който вече се случва, да се изгради с нас, работещите, за да е справедлив за всички. Затова и ще продължим да влагаме усилия – експертни и лидерски, за повече колективно трудово договаряне, като най-демократичен инструмент в ръцете на прехода, за безопасни условия на труд, съхраняващи здравето и работоспособността на работниците, и за достойни и адекватни за времето доходи”, каза Милчалиева.