Отворено писмо от Федерацията на синдикатите в здравеопазването до министър Кацаров

ДО Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ,

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – КНСБ

 

Г-Н МИНИСТЪР,

Във Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ постъпиха сигнали от ЦСМП София за неизплащане на допълнително възнаграждение на работещите с COVID-19 за месец юни 2021 г.

Вместо възнаграждения се появява нова методика, която по неясни причини се отнася само за работещите в ЦСМП, като по този начин ги ощетява. Методиката не е обсъждана със социалните партньори. Още повече, че за месец юни 2021 г. са изплатени в пълен размер допълнителните възнаграждения на работещите в РЗИ първична извън болнична медицинска помощ и др.

Господин Министър,  преди да станете такъв, Вие оглавявахте Център за защита  правата в здравеопазването.

Не нарушавате ли правата на работещите в ЦСМП?

Ще запомним престоя Ви в Министерството на здравеопазването с редица спорни решения, водещи до напрежение в здравната система.

Работещите в здравеопазването са на ръба на физическите и психическите си сили. На тези хора ще разчитаме и в предстоящата пандемична вълна.

Призоваваме да бъдат изплатени допълнителните възнаграждения на работещите с COVID – 19  в ЦСМП.

В случай че не бъдем чути, ще преминем към протестни действия за защита правата на работещите в ЦСМП.