Среща по проект “Отговорен социален диалог за достоен живот” се проведе в Бургас

На 23 август в Регионалния съвет на КНСБ-Бургас се проведе съвместната среща по проект „Отговорен социален диалог за достоен живот“. В нея участваха Юлия Симеонова, национален секретар на КНСБ, Мая Сариева, областен координатор на РС на КНСБ-Бургас, Мартин Стоянов, главен експерт, международни проекти в Българска стопанска камара-София, Видка Вълчева, председател на Стопанската камара-Бургас и Светлозар Димитров от Стопанска камара-Бургас.

На срещата бяха обсъдени:

Българо-Норвежкото сътрудничество на социалните партньори и на дейностите по проект Re-dial и приложимостта на норвежкия опит у нас;

Предизвикателства пред социалния диалог във връзка с прехода към дигитална и зелена икономика в условията на пандемия;

Съвместни дейности в рамките на Кампания „Социален диалог“ в регион Бургас и Двустранни и тристранни консултации и инициативи в областта на:

• пазар на труда / заетост

• обучения по проект „Отговорен социален диалог за достоен живот“

• колективно трудово договаряне

• участие на социалните партньори в двустранни и тристранни органи за сътрудничество.