КНСБ сигнализира за социално напрежение сред работещите в ТЕЦ “Бобов дол”

КНСБ заявява своята загриженост за работните места и доходите на работещите в „ТЕЦ Бобов дол“ АД след разпоредбите от 24.08.2021 г. на ръководството от МОСВ и дадени инструкции по телефона котли с номера 1 и 2 да бъдат запечатани.

Подобно действие на затваряне на дейности би довело до невъзможност синдикалните членове в теца да изпълняват своите служебни задължения и до евентуална невъзможност работните места да бъдат запазени за неопределено време. Това ще бъде удар както върху работещите, така и върху целия регион, предвид на това, че предприятието е най-голямото в него и е структуроопределящо за икономиката.

КНСБ апелира държавните органи да прилагат законодателството съгласно изискванията и конкретните изводи и предписания от проверките в дружеството. В противен случай подлага на риск сигурността на работещите в „ТЕЦ Бобов дол“ АД, а това ще се превърне в катализатор на социално напрежение не само сред синдикалните членове, но и сред гражданите в региона.

Писмо от синдикалните структури в ТЕЦ “Бобов дол” можете да видите тук

Писмо от ръководството на ТЕЦ “Бобов дол”, изпратено и до КНСБ, можете да видите тук.