Консултация по проект “Отговорен социален диалог за достоен живот” се проведе в Стара Загора

На 27 август в Регионалния съвет на КНСБ – Стара Загора се проведе двустранна консултация на партньори по проект 2019/101835 „Отговорен социален диалог за достоен живот“, подпомогнат чрез Финансовия механизъм на ЕИП и норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. в рамките на програма „Социален диалог – Достоен труд“. В нея участваха Иван Ленков, изпълнителен директор на  Стопанска камара – Стара Загора, Юлия Симеонова, национален секретар на КНСБ, Галина Кирчева, областен координатор на РС на КНСБ – Стара Загора, Марияна Петкова – регионален секторен експерт и Красимира Йорданова – експерт в РС на КНСБ-Стара Загора и Биляна Ангелова от Стопанска камара – Стара Загора.

Обект на консултацията бяха съвместни дейности на социалните партньори за запазване на заетостта при прехода към зелена и дигитална икономика в условията на пандемия. Акцент беше сложен върху надграждането на търсени умения и професионалната преквалификация, за които от съществено значение са модерно оборудвани места за практическо обучение и стажуване.

По примера на социалните партньори в Норвегия се подчерта готовността за съвместно обучение на представители на КНСБ и БСК по управление на проекти за значими за региона дейности.

Предстоят поредица от съвместни дейности в рамките на Кампания „Социален диалог“ в регион Стара Загора и двустранни и тристранни консултации и инициативи в областта на пазара на труда и предлаганите  обучения по проект „Отговорен социален диалог за достоен живот“.