Кампанията “За повече демокрация на работното място” се проведе в Разград

Кампанията на КНСБ и Европейската конфедерация на профсъюзите ,,За повече демокрация на работното място” се проведе и в Разград. Областният координатор Грациела Ранкова и експерти от Регионалния съвет на КНСБ се срещнаха с ръководството на фирма “РЕД & К” ООД.

Бяха обсъдени правото на работещите да бъдат информирани и консултирани по основни дейности от развитието на фирмата, въпроси, свързани със заетостта и укрепването на условията на труд и на работната среда.

Основната дейност на дружеството е в сферата на шивашката индустрия. От учредяването си до момента е изпълнител на поръчки – подготовка на горната част на обувки. Възложител е “Дуна лайн” ЕООД , българска фирма, в която собственик на капитала е италиански гражданин.

“РЕД & К” ООД средно месечно подготвя няколко хиляди горници на обувки по модел и поръчка, както и с материали на възложителя. Дружеството инвестира първоначално в машини и производствено оборудване. За изминалите 2 години бележи ръст в стопанската си дейност, а кадровата политика е насочена към минимум текучество на квалифицирани кадри. За работниците са осигурени перфектни социално-битови и безопасни условия на труд, както и сигурно и ритмично изплащане на работните заплати.