Днес отбелязваме 136 години от Съединението! Честит празник, българи!

Днес отбелязваме 136 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

На 6 септември 1885 г. българският народ се изправя сам срещу несправедливото решение, наложено от Великите сили през юни 1878 г. с клаузите на Берлинския договор. С него България е разделена, а Източна Румелия става автономна област под властта на султана.

Лидер на последвалата борба за обединение става публицистът и писател Захари Стоянов. На 5 септември 1885 г. в прокламация той призовава„Братя! Часът на Съединението удари! Вие се задължавате в името на Отечеството ни, в славата и величието на България да се притечете на помощ и да подпомогнете святото дело!“ 

Святото дело тогава е в ръцете единствено на българите, нито една от Великите сили не стои зад него. Зарядът е толкова силен, че това не сломява духа на революционния комитет и народа. 

136 години по-късно датата 6 септември остава символ на единството на българите, на непоклатимата воля за справедливост. 

Историята ни е доказала, че “Съединението прави силата, а силата ражда независимостта.”

Честит празник, българи!