Позиция на КНСБ по трудовата реформа в Украйна

КНСБ се присъединява към реакцията на МКП и ЕКП, изразена в писмо до висшите политици на Украйна, срещу продължаващите регресивни трудови реформи в страната.

КНСБ намира за навременни заявените действия на МКП и ЕКП към Украйна по повод констатираните в докладите на МОТ нарушения на синдикални права и правото на стачка в държавата.

КНСБ изразява подкрепата си по изпратеното от МКП и ЕКП писмо до президента, министър-председателя и председателя на Върховната Рада на Украйна, в което се отбелязва, че в сегашния си вид внесените в Парламента проектозакони 5388 и 5371 съдържат множество нарушения на международните трудови стандарти и по-конкретно:

  • Изключване на работещите в средни и малки предприятия от защитата на общоприложимото трудово законодателство;
  • Липса на предпазни мерки за гарантиране на съответствие на трудовите договори с минималните трудови стандарти;
  • Залагане на норми, които позволават на работодателите да злоупотребяват със закона и да използват последователни срочни договори;
  • Липса на съвместимост с изискванията за гарантиране на работно време, периоди на почивка, минимална дневна почивка, извънреден труд и отпуск.

Припомняме изявлението на Генералния секретар на МКП Шаран Бъроу, която каза: „Длъжностните лица в Украйна не трябва да пренебрегват тази сериозна критика към тези закони, която идва директно от програмите за техническа помощ на МОТ, включително с Европейския съюз, от които правителството се възползва, както и от експерти по трудово право и украинските съюзи. Проектозаконите просто не са съвместими с международните трудови стандарти. Призоваваме правителството и парламента да зачитат тези стандарти, да използват пълноценно експертния опит и помощта на МОТ и да седнат с украинските социални партньори, за да работят заедно по това и да гарантират, че всички работещи хора ще се възползват от икономическите, социалните и демократичните промени в Украйна.”

КНСБ не може да остане безучастна, когато с приемането на предложените законопроекти ще бъдат нарушени правата на хиляди работещи от Украйна.

КНСБ се присъединява към реакцията на международната и европейска профсъюзна общност и очаква украинските власти да изтеглят законите и да не допуснат с тях да се погазят трудовите и социалните права на украинските работници, установени и прогласени в международните трудови документи.