Синдикалният свят призовава за справедлив преход в Глобалния ден за действие

Борбата с климатичните промени и защитата на работните места. Това е фокусът на тазгодишния Световен ден за действие – традиционната кампания на Международната конфедерация на профсъюзите. Тя обединява синдикалния свят, за да насочи вниманието на правителства, бизнес и общество към наболели проблеми и да предложи решения.

КНСБ се присъединява и тази година към Световния ден за действие, който е днес – 22 септември, и застава зад апела за справедлив преход към по-чиста планета със сигурни и защитени работни места.

“Имаме съвпадение на кризи – глобална пандемия, опустошително неравенство и извънредна ситуация, свързана с климата. Работейки заедно, можем да променим ситуацията. Ние трябва да защитим работните места, да стабилизираме икономиките и да намалим емисиите на всяко работно място с помощта на справедлив преход”, посочват от МКП.

Работодателите, малките предприятия и правителствата трябва да имат план за това бъдеще. Работниците и техните синдикати са тук, за да ги подкрепят и да разработват тези планове. Всички ние можем да изиграем своята роля в този период на промени, казват още от МКП.

Целта на днешния Ден за действие е да започне глобален разговор за това как заедно можем да планираме мерки за опазване на климата и устойчива заетост.

Генералният секретар на МКП Шарън Бъроу посочва:

Сега са трудни времена за много работници, тъй като пандемията COVID-19 нарушава живота и препитанието им. Много от нас са свидетели на промени на работните си места и в ежедневието си и са изправени пред сливане на кризи – пандемия без известна крайна дата, опустошението от неравенството и опустошението на климата с екстремни метеорологични явления и смяна на сезоните.

Знаем, че здравните, социалните и икономическите последици от Ковид-19 ще изискват нови нива на грижи, социална защита и икономически стимули във всички страни. Това ще изисква нов социален договор.

Ние сме в надпревара с времето, за да реагираме на изменението на климата, което, оставено без контрол, заплашва всички и ще направи цели региони необитаеми. Екстремните метеорологични явления с трайни разрушения вече унищожават работни места и поминък.

Работниците от цял свят ще поканят своите работодатели на общ разговор, за да обсъдят плановете за устойчивост и устойчив бизнес – безопасност, работни места, емисии, сигурен път за бъдещето. Това е силата на лидерството, от която се нуждаем всички ние.

Изменението на климата и влошаващият се капацитет на нашата планета да поддържа живота не могат да бъдат пренебрегвани, а пандемиите представляват заплаха за нашето здраве и икономики – заплаха, която вече е твърде голяма, за да бъде пренебрегвана.

Правителствата до голяма степен гледат встрани, докато учените призовават за действия и в двете направления. Това е провал на лидерството и спешната необходимост от обръщане на икономическите, социалните и екологичните последици изисква по-смели лидери, отколкото сме виждали досега.

Тази година стотици правителства актуализираха плановете си за климата, но много от тях не изпълняват необходимото.

Разполагаме само с десет години, за да намалим емисиите на въглероден диоксид с поне 50% и да стабилизираме планетата при повишаване на температурата с 1,5 градуса.

Имаме само тридесет години, за да постигнем нулеви нетни емисии до 2050 г.

Защо се нуждаем от вашата помощ, за да защитим работата си от климатичните промени?

Всяко правителство трябва да повиши амбицията си с актуализирани национални планове, включително с мерки за справедлив преход, за да защити работниците, техните семейства и общности. Всеки работодател трябва да има план за адаптиране на дейността си, като мерките за справедлив преход трябва да са в основата на тези планове.

Работниците и техните профсъюзи трябва да участват в диалога, който определя нашето бъдеще, за да се гарантира, че договорените мерки за справедлив преход са адекватни, за да се изгради доверието на хората в един процес, който те разбират, че е спешен.

Без Справедлив преход амбицията, от която се нуждаем, ще бъде блокирана от страха, който често се подхранва от корпоративната алчност, екстремистки настроените политици и нарушаването на правата.

Заедно можем да започнем тези разговори с големите работодатели и малките предприятия, които са жизненоважни за нашите икономики, както и с местните правителства за това как да защитим работата си от климатичните промени.

Имаме шанс да координираме всичките си усилия, за да запазим и увеличим добрите работни места в едно здравословно, устойчиво и по-балансирано икономическо бъдеще. Ето как изглежда справедливият преход.

Времето за действие е сега

Тази година знаем, че работните места и заетостта са сериозна грижа за хората. Ето защо трябва да проведем разговор както за климата, така и за заетостта. Нашите икономики претърпяват фундаментални трансформации и ние трябва да бъдем част от екипа, който проектира бъдещето ни с плановете за справедлив преход.

Всички правителства трябва да включат планове и мерки за справедлив преход в своите актуализирани планове в съответствие с Парижкото споразумение за климата. Времето за действие е сега – науката ни казва, че това не е нещо, което може да се отлага.

Нека да работим заедно и да проектираме бъдеще със сигурни работни места, устойчиви икономики и безопасна и здравословна планета за живеене.

Бъдеще, което започва сега.”