Пламен Димитров на сесия на ЕИСК: Обвързването на националните планове за възстановяване с неравенствата в ЕС е от ключово значение

Балансът между справедлив, равнопоставен и ефективен модел на разпределение на доходите за целите на икономическия прогрес и общественото благосъстояние е най-трудната задача за решаване за всяко общество и неговото правителство. Неравенствата трябва да бъдат сведени до социално приемливи норми, които едновременно да стимулират икономическия растеж и чувството за справедливост. Към днешна дата това определено не е така въз основа на многобройните статистически показатели, които количествено оценяват този процес в целия ЕС.

Това каза в свое изказване на днешната 563-та пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той участва в дискусия по две становища, свързани с политиката на сближаване. В дебата участва и Елиза Ферейра, еврокомисар по въпросите на сближаването и реформите.

Комитетът одобри становище за ролята на политиката на сближаване в борбата с неравенствата през новия програмен период след ковид кризата, взаимното допълване и евентуално припокриване с Механизма за възстановяване и националните планове за възстановяване.

Приветствам посланието за повече фискално пространство с цел намаляване на неравенствата между държавите-членки. Обвързването на националните планове за възстановяване и устойчивост с въпроси като неравенствата и реалното сближаване е от ключово значение за дългосрочната визия за развитието на целия ЕС. Това послание е важно, тъй като отделните планове на държавите-членки са доста различни и ще доведат до различни ефекти върху социално-икономическото развитие на страните в дългосрочен план, посочи още Димитров.

В изказването си той каза още: “Ясно е, че проблемът с неравенствата в ЕС съществува и преди кризата COVID-19. Тя подейства като катализатор на този проблем и е крайно време да се справим с него. През 2017 г. бях докладчик по становище по собствена инициатива (ECO/410) относно неравенството в благосъстоянието в ЕС, което беше прието от ЕИСК. Социалните и икономическите синергии трябва да бъдат изведени на преден план в контекста на плановете за възстановяване. Интегрирането на Европейския стълб за социални права е част от решението на този проблем и нашите усилия трябва да бъдат в тази посока. В края на краищата, неравенствата по света се превърнаха не само в тема на последните няколко години, но и в тема на десетилетието. По статистически данни съществува реална опасност следващите две поколения да живеят в условия на много нисък или дори нулев икономически растеж.”