Сава Коев бе избран за нов председател на синдикалната организация във ВиК – Варна

На 30 септември се проведе отчетно-изборно събрание на синдикалната организация на КНСБ във ВиК – Варна. На него присъстваха 35 делегати – синдикални членове на конфедерацията. Официални гости на събранието бяха Мариян Бухов, председател на НБС „Водоснабдител“, Валентин Вълканов, управител на ВиК Варна, Анна Ковачева, областен координатор на КНСБ – Варна.

Поради изтичане мандата на старото ръководството на синдиката бе проведен избор за ново, в т.ч. председател, Изпълнителен съвет и Финансово-контролна комисия. Председателят на ОСО към ВИК  – Стойо Найденов запозна присъстващите с отчетния доклад за изминалия мандат, който бе подложен на гласуване и приет с единодушие.

След последвалото тайно гласуване за нов председател бе избран Сава Коев. Гласуван и приет бе и новият състав на Изпълнителния съвет и Финансово-контролната комисия на организцията.

Пожелаваме успех на новия председател в синдикалните битки, а на вече бившия председател на ОСО към ВиК Варна – Стойо Найденов, благодарим за дългогодишната съвместна работа и отдадеността към синдикалната дейност!