КНСБ – Габрово разкрива горещ телефон за сигнали за тормоз на работното място

От днес до осми октомври Регионалният съвет на КНСБ – Габрово разкрива гореща телефонна линия за приемане на сигнали за насилие и тормоз на работното място от областта. Инициативата е част от националната кампания  на КНСБ за ратификация на Конвенция № 190 на МОТ за премахване на насилието и тормоза в областта на труда (заедно с Препоръка № 206 относно насилието и тормоза), приета от юбилейната 108 сесия на МОТ през юни 2019 г.

Освен да сигнализират за проблемна ситуация, работещите имат възможността да получат професионална консултация от психолога Габриела Гатева, която е и синдикален председател на КНСБ.

Телефонният номер за контакти е 0885 970 345, като обаждания на него ще се приемат в периода 4-8 октомври от 17:00 до 19:00 часа.

Успоредно с това, сред синдикалната общност на КНСБ от региона ще бъде проведена информационно-разяснителна кампания под надслов „Без насилие и тормоз на работното място” относно ратифицирането на Конвенция № 190 на МОТ и инициативите на синдиката в тази посока.