В Световния ден за достоен труд: Да защитим работниците, наети през онлайн платформи

ЕС да затегне контрола върху т.нар. платформени компании и да ги накара да спазват правилата, като осигурят достоен труд за работниците. С този призив в днешния Световен ден на достойния труд Европейската конфедерация на профсъюзите насочва фокуса върху хората, полагащи труд чрез различни онлайн приложения – куриери, доставчици, шофьори.

КНСБ се присъединява към апела и обръща внимание, че много от заетите по този начин и в България нямат гарантирана сигурност и защита заради липсата на трудови правоотношения.

За конфедерацията е неприемливо, че някои от компаниите в сферата все още не спазват правата на работниците и се възползват от неизградената ясна регулация на работата през платформи в национален и европейски план. Това от своя страна води до редица ограничения на правата на работещите и невъзможност да бъдат упражнявани съществуващите такива, включително правото на сдружаване, правото на информиране и консултиране, правото на колективно трудово договаряне и др.

В днешните несигурни за работещите времена на инфлация, придружена с извънредна епидемична обстановка, участието на работниците в колективното трудово договаряне и процесите на информиране и консултиране в предприятията има значение не само по отношение увеличението и стабилизирането на доходите им, но и  осигуряването на безопасни работни места. Същевременно с това се през социалния диалог се постигат договореностите и за работа от разстояние и други алтернативни форми, включително и през платформи, чрез оптимизирането на социално приемливо преструктуриране на различните бизнеси.

Проблемът с платформените компании, върху които европейската синдикална общност насочва вниманието на днешния 7 октомври, е че използват вратички в закона, като карат работниците си да се „самонаемат“. За да могат да изкарват прехраната си, работниците са принудени да приемат, алармират от европейската синдикална общност.

Така работниците остават без право на почивка на празнични дни, без защита при трудови злополуки, не могат да си позволят да останат вкъщи, когато са болни.  Това е несправедливо спрямо тях, а отделно ограбва и здравните и пенсионните системи, алармират от ЕКП. В същото време компаниите трупат големи печалби.

От ЕКП напомнят, че синдикатите печелят съдебни дела в цяла Европа за прекратяване на фалшивата самостоятелна заетост, но някои платформи не се интересуват и не играят по правилата, дори когато са осъдени.

Дойде време за политически действия за регулиране и спиране на този експлоататорски бизнес модел, категорични са от ЕКП. Платформената компания трябва да спазва същите правила и колективни трудови договори като другите компании в своя сектор.

Днес следобед от ЕКП организират демонстрация пред централата на ЕК в Брюксел, с която ще поискат общоевропейско решение на проблема.

От конфедерацията обръщат внимание, че чистачки, журналисти, музиканти често са в същото положение като работниците в платформени компании. ЕС трябва да гарантира, че всички работници, онлайн или офлайн, имат еднакви права.