МКП призовава: Работни места с права за всички!

Правителствата да приемат национални планове за заетост, основани на диалог със синдикатите и работодателите. Това призовава Международната конфедерация на профсъюзите на днешния Световен ден за достоен труд.

Всяка страна трябва да даде своя принос за преодоляване на недостига от 575 милиона работни места в световен мащаб и за формализиране на поне половината от неформалните работни места до 2030 г.

“Пълната заетост трябва да заеме централно място при възстановяването от последиците от пандемията COVID-19 и за да се осигури устойчивост в бъдеще. Необходими са работни места с права за всички, включително максимална продължителност на работното време, минимални работни заплати и здравословни и безопасни условия на труд. Приобщаващи работни места – защото жените загубиха по-голямата част от работните си места заради COVID-19. Благоприятни за климата работни места и работни места в областта на грижите и инфраструктурата – защото възстановяването от пандемията трябва да осигури устойчиво бъдеще за света”, коментира Шарън Бъроу, генерален секретар на МКП.