Кампания за премахване на насилието и тормоза на работното място започва във Велико Търново

Регионалният съвет на КНСБ във Велико Търново започва информационно-разяснителна кампания за премахване на тормоза и насилието на работното място. В офисите на регионалната структура експерти ще дават на работниците и служителите професионална консултация за това къде могат да получат закрила, от кого и по какъв начин.

„Кампанията е свързана с ратифициране на Конвенция № 190 на Международната организация на труда за премахване на насилието и тормоза в областта на труда заедно с препоръка № 206, приета на 21 юни 2019 г. Конвенцията е първият международен инструмент, в който се определят конкретни, приложими в световен мащаб стандарти за борба с тормоза и насилието, свързани с труда, и се определят конкретни мерки, които се изискват от държавите и от другите, имащи отношение участници. Постъпилите досега сигнали в Регионалния съвет са препращани към Комисията за защита от дискриминация”, областният координатор на конфедерацията Иванина Янкова.

Конвенцията признава, че насилието и тормозът в сферата на труда засягат психическото, физическото и сексуалното здраве, достойнството, семейната и социалната среда на съответното лице и могат да попречат на достъпа, оставането и напредването на пазара на труда на съответните лица, особено на жените. Проявите на тормоз, насилие и дискриминация могат да имат основно вербална форма и въпреки това да оказват значително влияние върху личността на работещите.

Янкова запозна с кампанията и областния управител на Велико Търново Георги Гугучков на провела се вчера среща по повод 7 октомври – Световния ден за достоен труд. На нея присъстваха и зам.-областният управител Габриела Шилкова и председателят на Синдикалния регионален съюз КТ “Подкрепа”-Велико Търново Дешка Мандикова. Обсъдени бяха тeми, зacягaщи paзвитиeтo нa oблacт Велико Търново ĸaтo oбpaзoвaниe, здpaвeoпaзвaнe, инфpacтpyĸтypa, инвecтиции и ĸyлтypa. Янкова и Мандикова запознаха областния управител с дейността на териториалните структури, с осъществяваната синдикална защита на колективните и индивидуалните членове на синдикатите в региона, както и с намерения за бъдещата дейност на организациите. Георги Гугучков изтъкна важността на добрия диалог и съвместното търсене на решения по важни въпроси като заетостта, условията на труд и други, които касаят социалната и икономическата политика в областта.