Кампания „Социален диалог“ с участие на партньори от Норвегия се проведе във Велико Търново

Конфедерация на независимите синдикати в България и Българска стопанска камара осъществяват проект с Норвежката конфедерация на профсъюзите LO и Конфедерация на норвежките предприятия NHO „Отговорен социален диалог за достоен живот“, представен на страница https://knsb-re-dial.net/.

От 11 до 14 октомври 2021 г. на посещение в България бяха Янина Унли, съветник в Международен отдел на LO, Ролф Негорд, директор колективно трудово договаряне в NHO. В срещата на партньорите и консултациите взеха участие още Юлия Симеонова, национален секретар на КНСБ, Мартин Стоянов – главен експерт по международни проекти в Центъра за управление на проекти на БСК.

Кампания „Социален диалог“ в гр. Велико Търново подкрепиха Георги Гугучков – областен управител на Велико Търново, Габриела Шилкова – зам. областен управител, Иванина Янкова от КНСБ, Венета Христова от БСК. Те обмениха опит по приоритетите в социално-икономическото развитие, добри практики в полето на здравословните и безопасни условия на труд, мирно уреждане на колективни трудови спорове, въздействието на дигитализацията и колективно трудово договаряне като инструмент за намиране на подходящи решения между социалните партньори на двустранна и тристранна основа.