Онлайн курс “Дигитални умения за партньорство” започва от 19 октомври

Представители на КНСБ, БСК и областната и общинската администрация в Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора и София могат да участват в онлайн обучение “Дигитални умения за партньорство – ниво 1-2”.

Курсът се основава на учебните програми в Реформата за насърчаване на знанията и Рамката за основни умения, изготвени от Норвежката дирекция за образование и обучение.

Какво са дигитални умения?

Дигиталните умения включват умения за ефективно и отговорно използване на  социални медии и цифрови продукти, решаване на практически задачи, намиране, обработване и предаване на информация.

Дигиталните умения могат да се прилагат в ежедневието на заетите по различни начини – в техния трудов, личен живот, партньорства и образователни дейности.

Изберете удобните за Вас дни за конкретното ниво:

Ниво 1-2 на 19.10.2021 или 30.11.2021 г.

Наличието на дигитални умения на ниво 1-2 означава да можете да потърсите цифрова информация, когато е необходимо и да използвате дигитални инструменти, както и да сте запознати с елементарни предпазни мерки при използване на Интернет.

Ниво 3 на 21.10.2021 или 2.12.2021 г.

Наличието на дигитални умения на ниво 3 означава да можете да се свързвате активно с цифрова информация и да я използвате в нови среди и ситуации.

Ниво 4 на 26.10.2021 или 7.12.2021 г.

Наличието на дигитални умения на ниво 4 означава да бъдете рефлективен/ отразяващ потребител на сложни дигитални инструменти и услуги.

Обучението на всяко от трите нива е с продължителност 6 учебни часа, и се провежда в 1 ден на две части с обедна почивка: 10:00-12:00 и 13:00-15:30 ч.

Обучението се провежда вторник или четвъртък.

Как да мога да се запиша?      

Изпратете имейл с Вашата заявка на: fandonov@citub.net. След като я подадете, ще получите имейл с потвърждение и линк към платформата Zoom.

Как се оценяват участниците?

Обучението ще завършва с осъществяване на партньорска консултация по определена тема. Не го приемайте като тест, а като възможност за упражнение на усвоените теми. При успешно завършен курс се издава Сертификат.

 Повече за обучението:

Курсът разглежда следните теми:

Използване на ИКТ системи

 • интерпретиране на информация, представена като икони на екран
 • използване на сензорен екран
 • безопасно използване на ПИН кодове и пароли
 • получаване и изпращане на текстови съобщения
 • използване на дигитални инструменти за изпълнение на прости задачи, свързани с работата
 • умения за наименуване и запазване на документ в папка
 • намиране и отваряне на документи
 • прави се разлика между Интернет и Интранет
 • използване на платформи за дигитално обучение
 • следване на прости инструкции в образователни програми

Търсене и обмен на цифрова информация

 • намиране на онлайн информация с помощта на търсачки
 • избиране на подходящи термини (ключови думи) за търсене
 • изпращане, получаване и четене на имейли с прикачени файлове
 • използване на прости функции за дигитални архиви
 • намиране на информация за образователни курсове и обучение онлайн
 • избиране на подходящи дигитални източници въз основа на конкретна задача
 • идентифициране на приятели в социалните мрежи
 • използване на защита срещу нежелана реклама и продажби по телефона

Създаване и представяне на цифрова информация 

 • отговаря на публикации в онлайн медии и блогове
 • създава личен профил в социална мрежа
 • използва прости инструменти за презентация
 • използва прости функции в електронни таблици
 • попълва и отговаря на дигитални формуляри
 • изготвя изпитни работи в цифров формат
 • отговаря на учебни въпроси от преподавател по имейл
 • изготвя прости презентации, използвайки изображения и текст
 • използва прости стратегии за оценка на надеждността/достоверността на източниците.

Водещ на обучението е Весела Георгиева.

Тя е експерт в Центъра за обучение по информационни и комуникационни технологии (ЦОИКТ) към БСК. Квалификациите ѝ включват: магистър  по електроника и автоматика със специалност “Системи за управление”, следдипломна квалификация  по маркетинг, мениджмънт и международно право със специалност: “Публична администрация и международно право”.

Весела Георгиева е експерт с опит в сферата на обучението и консултациите в областта на информационните и комуникационни технологии. Дейността ѝ включва и участие в проекти като: „Изработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони (MyCompetence)”, разработване на „Наръчник за ментори” (Active Ageing), по ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Подобряване на дигиталните умения за обучение на възрастни в мебелната индустрия (DigiFind)”.

Как се провежда обучението?

Обучението ще се проведе в онлайн форма, чрез платформата Zoom. След като сте подали заявка, ще получите имейл с потвърждение и връзка към нея. С тази връзка можете да влезете във виртуалната класна стая, в деня и часа на обявеното обучение. Използването на тази платформа, изисква да изпълните следните стъпки, преди началото на срещата:

1)    Отваряте получената връзка / получения линк;

2)    Изтегляте Zoom апликацията –  https://zoom.us/download, след което я инсталирате;

3)    Направете теста на аудио и видео, който ви се предлага.

4)    В инсталираната апликацията избирате Join a meeting;

5)    В Meeting ID поставяте ID номер на срещата, съдържащ се в линка;

6)    В Name, изписвате името си;

7)    Натискате Join;

8)    Появява се прозорец за парола, която също се съдържа в получения линк.

За допълнителна информация или технически проблеми можете са се свържете с: E-mail: fandonov@citub.net

За практическите задачи препоръчваме наличие на компютър, или второ устройство, за да се наблюдава материала и да се осъществяват упражненията.

https://knsb-re-dial.net/obuchenie/