Брой 3/ 2021 г.

Съдържание на броя:

НА ФОКУС:
– Представяне на основни данни от европейско изследване за хибридните модели на труд (съчетаващи дистанционна работа и работа в офиса на работодателя)

НОВИНИ ОТ МКП
– 18 май 2021 г. COVID-19: 98% световните работници не получават базовата подкрепа, от която се нуждаят
– 15 юли 2021 г. Анкетата на МКП: Насилието и тормозът на работното място
– 26 юли 2021 г. Анкета на МКП, отчитаща промените в отношението към правата на работниците през глобалната пандемия

НОВИНИ ОТ ЕС
– 24 юни 2021 г. Засилване на защитата на правата на експлоатираните работници мигранти
– 28 юни 2021 г. Здраве и безопасност на работното място в един променящ се свят на труда
– 6 юли 2021 г. Прегледът на заетостта и социалното развитие в Европа показва разнородно въздействие на кризата COVID-19 върху икономиките
– 10 юли 2021 г. Данъчно облагане: историческо глобално споразумение за по-справедливо данъчно облагане на многонационалните предприятия
– 13 юли 2021 г. Нови насоки на ЕС подпомагат предприятията в борбата срещу принудителния труд по веригите на доставки
– 16 юли 2021 г. Отвъд дигитализацията: пандемията от COVID-19 и растежът на производителността в страните от Г-20
– 21 юли 2021 г. Мигрантите често са по-високо квалифицирани спрямо местните жители

НОВИНИ ОТ EUROFOUND
– 27 април 2021 г. Противоречивото въздействие на COVID-19 върху социалния диалог и колективното договаряне през 2020 г.
– 15 юли 2021 г. Възходяща конвергенция в равенството на половете: близо ли е ЕС до равенството?

НОВИНИ ОТ МОТ
– 25 май 2021 г. Технологиите като инструмент за подобряване на подбора на труд

– 2 юни 2021 г. Световни перспективи за заетостта и социалните въпроси: тенденции 2021 г.
– 15 юни 2021 г. Достойният труд като реалност за домашните работници. Напредък и перспективи десет години след приемането на Конвенцията за домашните работници, 2011 г. (№ 189)
– 30 юни 2021 г. Глобалната трудова миграция се увеличава с пет милиона души

НОВИНИ ОТ ОИСР
– 19 юли 2021 г. Овластяване на здравните работници, за да се възползват максимално от цифровата революция

Изтегли броя на „Социална Европа“ като PDF