Онлайн курс “Трудови и осигурителни отношения” започва от 25 октомври

Дистанционно обучение на тема „Трудови и осигурителни отношения” започва от 25 октомври. То е част от базово обучение по Индустриални отношения и е разработено за новоизбрани синдикални лидери и синдикални активисти.

Курсът се провежда само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп в рамките на 1 седмица, като в този период платформата ще е отворена 24 часа в денонощието. Достъпът е с индивидуална парола, издадена от администратор. Единственото условие е да имате интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Курсът завършва с тест за проверка на знанията, като при резултат над 60% се смята за успешно завършен и се издава сертификат.

Заявка можете да подадете на следните имейл адреси: lisrael@citub.net; fandonov@citub.net

Моля, в писмото посочете трите си имена, към коя синдикална организация принадлежите и в кой курс бихте искали да участвате.

След като обработим заявката Ви, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Повече за курса:

Целта на обучението е да се повиши  информираността за основните права и задължения, произтичащи от трудовото и осигурително законодателство и възможности за защита на работниците и служителите, и създаване на предпоставки за намаляване на упражняване на нерегламентирани практики при осъществяване на трудовите отношения.

Курсът е предназначен да даде основни знания за действащата трудова и осигурителна правна уредба, като предоставя теоретични и практически знания за основните принципи, понятия и институти на трудовото и осигурителното право.

Последователно се разглеждат основните въпроси на общата част на трудовото право, като предмет, метод на правно регулиране и източници на този правен отрасъл. Изясняват се основанията за възникване, субектите, съдържаниетоизпълнението и прекратяването на индивидуалното трудово правоотношение, като подробно място е отделено на основни институти на трудовото право – работно времепочивки, отпуски, трудово възнаграждение, дисциплинарна и имуществена отговорност и др.

Курсът на обучение включва и разглеждане на основните въпроси на осигурителното право. Последователно се изясняват въпросите за предмета, метода и източниците на осигурителното право, основанията, субектите, съдържанието на осигурителните правоотношения, законодателната уредба. Разглеждат се двата основни дяла на осигурителното право – краткосрочно и дългосрочно обществено осигуряване, както и следващите се по тях осигурителни плащания – обезщетения, помощи и пенсии.