Писмо до президента Румен Радев за спешни действия за компенсиране на високите цени на електроенергията

Президентът на КНСБ Пламен Димитров, на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов и председателят на АИКБ Васил Велев по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и ССИ изпратиха писмо до държавния глава Румен Радев и премиера Стефан Янев с молба за организиране на среща, на която да бъдат обсъдени спешни действия за компенсиране на необосновано високите цени на електроенергията.

Публикуваме текста на писмото:

 

Уважаеми г-н Радев,

Уважаеми г-н Янев,                                                       

            Критичната ситуация за голям брой потребители на електрическа енергия на свободен пазар ни кара да бъдем настоятелни в търсенето на конкретни решения в кратки срокове. Цените на електроенергията растат „необуздано“ и стойността на мегаватчас постоянно бележи нови рекордни стойности. При 119.00 лв. за мегаватчас средна прогнозна цена на КЕВР на електроенергията за периода юли 2021/юни 2022 г., цената за месец август беше 218.17 лв., за месец септември – 244.50 лв., а за първите двадесет дни на месец октомври вече е 368.60 лв.,  като не може да се прогнозира какъвто и да било „таван на цените“, при това преди да е настъпила зимата.

            На проведената от Вас кръгла маса на 18.10.2021 г. по тези въпроси, имахме възможност да обсъдим редица възможни мерки и видяхме, че има разбиране за планиране на конкретни мерки.

            На 19.10.2021 г. се проведе протест по същия повод, а представители на протестиращите бяха приети от заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика  Гълъб Донев, министърът на енергетиката Андрей Живков, заместник-министърът на енергетиката Мирослав Дамянов на съвместна среща, на която присъстваха още г-н Иван Иванов – Председател на КЕВР, г-н Валентин Николов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, г-н Константин Константинов – Изпълнителен директор на „Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД. На срещата отново беше потвърдено, че се работи по вече обсъжданите мерки. Бяха посочени конкретни механизми за финансово компенсиране на широк кръг стопански потребители, включително чрез Фонд „Сигурност на Енергийната Система“. От наша страна, ние потвърдихме подкрепа за готвените мерки, но все още не виждаме резултат.

            Считаме, че не трябва да се губи време и настояваме да се премине към осъществяване на вече оформените финансови мерки, поради което се обръщаме към Вас с молба за организиране на среща след 22.10.2021 г., на която да се обсъдят:

  • предложените мерки за финансова компенсация на небитовите потребители, а именно възстановяване на 75 % от надвзетото (надвишението на платената цена над прогнозната цена на КЕВР, която е и референтната цена за бита). За месец август това са 74 лева, за месец септември – 94 лева, а за месец октомври това се очертава да е сума от порядъка на 180 лева за мегаватчас. Следва възстановяването на надвзетото да се извършва до нормализирането на цените.;
  • планът за недопускане на ценова ескалация през зимата 2021/2022.

            Междувременно оставаме на разположение за срещи и обсъждане в работен формат по покана на отговорните звена в сектор Енергетика.

С уважение, 

Пламен Димитров, президент на КНСБ

Димитър Манолов, президент на КТ “Подкрепа”

Васил Велев, председател на УС на АИКБ по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и ССИ