Учредена бе нова организация на КНСБ в Общинска администрация – Дряново

Днес, 28 октомври, в Ритуалната зала на Община Дряново бе учредена нова синдикална организация на КНСБ при Общинска администрация – Дряново. На събранието присъстваха 22-ма служители от различни звена на институцията, както и областният координатор на КНСБ за Габрово Росица Йонкова, общинският координатор на КНСБ за Дряново Росица Марчева и експертът на Регионалния съвет Цветомира Джепунова.

В началото на събитието Росица Йонкова запозна присъстващите с основната мисия на КНСБ, ползите от членство в синдиката и възможностите, които предлага колективното трудово договаряне. Служителите на администрацията поставиха въпроси за изплащането на извънреден труд и становището на синдиката относно въведените изисквания за „зелен сертификат”.

Събранието избра синдикален комитет и ревизионна комисия на синдикалната организация. За неин председател беше избрана Мариана Куцарова, която има богат организационен опит.

Новата синдикална структура става част от Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) към КНСБ. В най-кратки срокове предстои да бъде предложен на ръководството на Община Дряново проект на колективен трудов договор и да стартират преговори за подписването му.