КНСБ се присъединява към Световния ден за действие в подкрепа на заетите в сферата на грижите

КНСБ се присъединява и тази година към Глобалния ден за действие в подкрепа на работещите в сферата на грижите. Това са милиони трудещи се по света, заети в здравеопазването, социалната сфера, ранното детско образование. Всички те работят при трудни обстоятелства и условия особено след избухването на ковид пандемията.

Ето защо на днешния 29 октомври международната синдикална общност апелира към всички правителства по света да инвестират в сферата на грижите и да осигурят достоен труд на работещите.

Ежегодният Глобален ден за действие в областта на грижите е съвместна инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), ООН, Международната организация на обществените услуги, Международния съюз за образование, Международната федерация на домашните работници и Жените в неформалната зетост (WIEGO).

Пандемията разкри как десетилетията на недостатъчни инвестиции в общественото здраве и системите за здравеопазване са се отразили сериозно на качеството, достъпността и безопасността на здравеопазването и услугите за полагане на грижи. Има спешна необходимост от адекватни инвестиции в универсални, справедливи и качествени обществени здравни системи и системи за грижи, посочват от МКП.

На днешния ден призоваваме правителствата да:
Инвестират в универсално, качествено, обществено здравеопазване и грижи – включително психично здраве, грижи за децата, образование в ранна детска възраст, грижи за възрастните хора и други
социални услуги;
– Осигурят достойно заплащане, включително равно заплащане за еднакъв труд, възможности за обучение, както и здравословни и безопасни условия на труд за всички работещи в сферата на грижите;
– Осигурят равнопоставеност и недискриминация при набирането, задържането, достъпа до обучение
и възможности за повишение на работещите в секторите на здравеопазването и грижите;
– Гарантират, че правото на свобода на сдружаване и на колективно договаряне са
за всички работници в секторите на здравеопазването и грижите, независимо дали са в официалната или в
неформалната икономика;
– Финансират универсална социална защита, достъпна за всички;
– Осигурят достъп за всички до качествени обществени услуги в областта на здравеопазването и грижите, включително за бежанците и мигрантите.

Генералният секретар на МКП Шарън Бъроу коментира: “Пандемията изостри някои от най-лошите характеристики на живота на работещите в сферата на грижите. Например – дългите часове работа, липсата на защитни средства, лошите условия на труд и ниското заплащане. Работещите в сферата на грижите в неформалната икономика загубиха доходите си и нямаха защитна мрежа, която да подпомага тях и семействата им при липсата на универсална социална защита. Пандемията ясно показа, че работещите в сферата на грижите са незаменими. Време е да се обърне посоката на десетилетията на недостатъчно инвестиране в здравеопазването и грижите. Инвестициите и достойният труд в сферата на грижите не само ще спасят човешки живот, но и ще започнат да преодоляват структурните неравенства между половете, класите, а в много случаи и между расите и етносите.”

От началото на ковид пандемията КНСБ се бори активно за осигуряване на безопасна среда за труд на заетите, за по-високи доходи на работещите на първа линия, както и традиционно за по-високи разходни стандарти за работещите в социалната сфера, ежегоден ръст на възнагражденията. Усилията за достоен труд и заплащане продължават с още по-голяма настойчивост през трудните месеци на изпитания, през които минаваме.