15 млн. лв., извоювани от ВОН-КНСБ, ще бъдат прехвърлени към бюджетите на висшите училища

Министерският съвет днес одобри трансфер на 15 млн. лв. от Министерство на финансите по бюджета на МОН за подпомагане бюджетите на държавните висши училища за 2021 г. Средствата бяха одобрени при актуализацията на бюджета за 2021 година от 46-то НС по предложение на Националния синдикат ВОН-КНСБ. То получи подкрепата на  четири политически партии – ГЕРБ, БСП, ДПС и ДБ.

ВОН-КНСБ, заедно с МОН, Съвета на ректорите и НПСС определи механизма за разпределяне на предвидените допълнителни финансови средства за държавните висши училища, както следва:

✅ Първо: 13,6 млн. лв. да се използват за увеличение на Субсидията за издръжка на обучението на годишна база, в т.ч. и средствата по чл. 105 от ЗДБ за 2021 г. , което е при ръст от 11,5 % за последните 3 месеца на 2021 г. Средствата ще се разпределят като добавка към възнагражденията на всички работещи във висшите училища за последните три месеца от 2021 г. Целта е да се гарантира по-високо качество на обучение в условия на ковид пандемията.

✅ Второ: 1,4 млн. лв. да бъдат използвани за увеличение на средствата за социално-битови разходи за студенти и докторанти, като размерът на стипендиите се формира на база 10% за последното тримесечия на 2021 г. към субсидията на всяко държавно висше училище за 2021 г.

В тази връзка е необходимо подписване на Анекс към Националното споразумение N Д01/25.11.2020г. и Браншовия колективен трудов договор N Д 01-335/25.11.2020 г. с оглед законосъобразно, справедливо и ефективно използване на средствата за подпомагане на висшето образование в условията на извънредна епидемична обстановка, както и изменение и допълнение на Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.
Време е да започне съществен дебат по бюджетните субсидии за 2022 г. Те вече са подготвени и внесени в МФ, но според ВОН-КНСБ не са достатъчни.