ЕКП: Разходите за наем са над 40% от минималната работна заплата в 11 държави от ЕС

Работниците с минимална работна заплата в 11 държави членки на ЕС харчат най-малко 40% от своите доходи за наем, показва обявено днес проучване* на Европейската конфедерация на профсъюзите.

Изследването е направено в навечерието на предстоящо разглеждане на Директивата на адекватните минимални работни заплати и колективното трудово договаряне в Европейския парламент. На 11 ноември предстои разискване по предложени изменения в нея от Комисията по заетостта на ЕП.

Според резултатите от проучването на ЕКП в пет държави хората, работещи на пълен работен ден, остават с по-малко от половината от заплатите си за разходи за храна, отопление и транспорт след като си платят наема. Този разход е над 50% от минималната работната заплата в България, Испания, Люксембург, Унгария и Португалия, показват данните за 2019 г..

В други пет наемът представлява между 41 и 48% от заплащането – Хърватия, Естония, Гърция, Ирландия, Полша.

Макар и да се базират на данни от 2019 г., изводите от проучването показват ясно, че законоустановените минимални работни заплати в ЕС са недостатъчни и работниците трудно покриват основните си разходи. В 20 от държавите членки минимална работна заплата е под рисковия за ЕС праг на бедност (60% от медианната заплата в страната) и под 50% от средната работна заплата.

“Европейската комисия представи проектодиректива за адекватните минимални заплати, но както и досега, тя все пак ще позволи минималните работни заплати да бъдат определяни под прага на бедност”, посочват от ЕКП. Оттам допълват, че за постигане на адекватност на законоустановените минимални работни заплати трябва да се вземат предвид реалните разходи за живот и са необходими по-сериозни мерки за подкрепа на колективното трудово договаряне. Това ще бъдат едни от подкрепените от ЕКП изменения, които ще се гледат на 11 ноември.

Заместник-генералният секретар на ЕКП Естер Линч коментира: „Когато наемът струва половината от заплатата ви, сте поставени пред трудни избори за други основни разходи за живот: изключвате ли отоплението през зимата, пропускате ли хранене и купувате ли храна с лошо качество, изпращате ли децата си на училище със скъсани обувки или дрехи?“.

„Милиони работещи хора на пълен работен ден в цяла Европа днес са изправени пред тези невъзможни избори – болногледачи, чистачки, касиери и други работници, които имаха основна роля по време на пандемията. Неприемливо е и това отнема целия смисъл на минималната работна заплата. Призоваваме евродепутатите да гарантират, че минималните заплати никога няма да оставят работниците да живеят в бедност, и да подкрепят колективното договаряне като най-добрия начин за постигане на наистина справедливо заплащане”, категорична е Естер Линч.

*Средният наем в проучването е изчислен от Европейския синдикален институт на базата на данни от 2019 г. от проучване на ЕС за доходите и условията на живот.