Кампанията “За повече демокрация на работното място” се проведе в Дупница

Кампанията на КНСБ и ЕКП “За повече демокрация на работното място” се проведе и във фирма “Бода стил” ЕООД, гр. Дупница. Реализирани бяха срещи с представители на ръководството и работниците на фирмата. Регионалната структура на синдиката бе представлявана от експерт-юриста за РС на КНСБ Кюстендил, офис Дупница Албена Лазарова.

Лазарова запозна присъстващите с основната насока на кампанията, а именно – утвърждаване на основополагащия европейски принцип – работниците да участват активно в процеса на вземане на решения за техните компании, спазвайки правилата на ЕС и националното законодателство.

Участниците споделиха основните проблеми във фирмата, както и отражението на пандемията върху икономическите резултати на предприятието. В “Бода стил” ЕООД, гр. Дупница има изградена система за информиране и консултиране, съгласно изискванията на Кодекса на труда.

По време на срещите бяха обсъдени бъдещите съвместни действия, свързани с обучения, например.