Пламен Димитров участва в дискусиите за бъдещето на ЕКП и справедлива Европа

Бъдещето и единството на Европейската конфедерация на профсъюзите, както и изграждането на по-справедлива Европа за работниците бяха във фокуса на дискусиите в днешния втори ден от Междинната конференция на ЕКП. Тя се провежда в Лисабон хибридно заради пандемията и е от 8 до 10 ноември.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров участва в обсъжданията онлайн. Той акцентира върху трите ключови роли на синдикатите. Първата е демократичната и представителна роля, чиято цел е да даде глас на работниците, които да бъдат чути на европейско ниво. Икономическата пък се изразява в работата с инструментите и проблемите на заетостта и преразпределението. Като трета основна роля на синдиката Димитров посочи социалната, необходима за минимизиране на риска от изключване чрез насърчаване на солидарността между работниците в различни сектори и професионални групи, предоставяне на специални услуги на членове на синдикатите и да спомага за широки социални движения, споделящи сходни ценности и цели.

Президентът на КНСБ засегна важността на очакваната нова директива за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне, като изрази надежда, че тя ще бъде приета по време на френското председателство на Съвета на ЕС през идната 2022 година. В последната точка от своето изказване Димитров повдигна темата за признаването на транснационалното и теснограничното синдикално членство.

Конференцията днес приключи с изказвания по темата за по-справедлива Европа за работниците и как да бъде дадена възможност на синдикалното движение да проектира бъдещето на Европа, да защити демокрацията, да оформи устойчива трансформация на труда и да засили правата на работниците.

Пламен Димитров посочи, че в така повлияния от социалните медии свят дезинформацията се разпространява лесно в световен мащаб. Пропагандните практики водят до засилване на популистки влияния, а оттам и до разделения в обществото, каза той. Основна цел на синдикатите трябва да бъде ангажирането на работниците с дейността на просъюзите, като се представи на хората синдикалната позиция по въпросите за настоящите разриви и трансформиращи събития. Според Димитров е неободимо синдикатите да преосмислят комуникативния си подход, да включат повече влезли скоро на пазара на труда работници в опит да се преодолее тази дезинформация и да се постигне правилна интерпретация на социалната реалност.

За да защитят демокрацията, синдикатите трябва да инвестират време и ресурси в изграждането на силни и широки коалиции с други участници от гражданското общество и социални движения, добави президентът на КНСБ. А изграждането на съюзи ще доведе до увеличаване на синдикалното членство.

По въпроса как да изградим справедлива Европа за работниците, Димитров обясни, че въпреки наличието на немалко конституционни и правни рамки, синдикалните права и правата на сдружаване не биват спазвани по-конкретно в Източна Европа и особено в частния сектор. Той заяви, че е необходимо да бъде приета правна рамка, която да задължава работодателите да спазват правото на работещите на колективно трудово договаряне.