Перспективите пред работниците бяха обсъдени със синдикални председатели от Добрич и Силистра

Предизвикателствата пред икономическото, социалното развитие на страната и пред работниците през следващите 5 години бяха обсъдени вчера на дискусия с председатели на синдикални организации от Добрич и Силистра. В хибридно проведения форум, организиран съвместо с фондация “Фридрих Еберт”, се включиха близо 70 участника от двата региона.

Вицепрезидентите Пламен Нанков, Иван Кокалов и Чавдар Христов, националните секретари Ася Гонева, Огнян Атанасов, Тодор Капитанов, Величка Микова, Юлия Симеонова, директорът на ИССИ Любослав Костов, консултантите към института Екатерина Рибарова и Любен Томев представиха акцентите в проекта на програма на конфедерацията за следващия 5-годишен мандат от 2022 до 2027 година. Посочени бяха очакваните трудности, визията за решения и приоритети, цели, които да бъдат постигнати в сферите на икономиката и социалната политика, защитата на труда.

Няма да позволим загуба на работни места, заяви Огнян Атанасов по повод темата за зелената сделка. Важно е участието на синдиката в общинските региони и обучения на работниците в зелени и дигитални умения, каза още той. Любослав Костов пък наблегна на проблема със задълбочаващото се неравенството на доходите. КНСБ предлага мерки, които да стимулират вътрешното потребление като основен фактор за българската икономика. Според Любен Томев достигането на 78% равнище на заетост е постижима цел. Той изтъкна, че за постигане на справедливо заплащане на труда основна роля ще има Директивата за адекватни минимални работни заплати, която предстои да бъде гласувана в Европейския парламент през декември. Тя предвижда и стимулиране на колективното договаряне и постигане на поне 80% обхват.

Чавдар Христов допълни темата, като посочи, че в условията на нарастваща несигурност е нужно усъвършенстване на правната рамка и разработване на план за насърчаване на колективното договаряне.

Участниците в дискусията от Силистра и Добрич се включиха с предложения и позиции по проблеми в сферата на здравеопазването, образованието, колективното договаряне, зеления преход, привличането на млади хора в синдикалното движение. Предложени бяха перспективи като извеждането на културата на фона на дигитализацията като фактор, който решава генерални проблеми в различни сфери, акцентирането върху професионалното образование в по-ранен етап, придаването на значение и на опазването на водите, бидейки основен фактор за немалко производства.