С анекс към КТД: Допълнителен отпуск за изкарали ковид общински служители в Тунджа

На 11 ноември 2021 г. в Община Тунджа бе подписан анекс към колективен трудов договор в сферата на здравеопазването. Това стана факт благодарение на доброто социално партньорство между синдикалната организация на медицинските специалисти, работещи в детско и училищно зравеопазване, с председател Станка Стоянова и кмета на община Тунджа Георги Георгиев. Анексът към КТД надгражда постигнатото в предишни години.

На ниво община бяха договорени допълнителни плащания и отпуски. На служители, които са преболедували ковид, се осигурява отпуск от 10 работни дни над договореното по чл. 37.

Регионалният съвет на КНСБ – Ямбол също взе активно участие със свой представител при воденето на преговорите между общината и синдикатите.