Позиция на КС на КНСБ за въведените мерки във връзка с пандемията и ваксинацията в страната*

Втора година преминава под знака на ковид пандемията, а цената, която работещите плащаме, е жестока и се измерва не само в изгубени работни места и влошено качество на живот, но и с човешки животи.

Страната ни се намира в разгара на най-сериозната ковид вълна. За разлика от предходните, сега имаме възможност да се предпазим, да защитим своето здраве и това на близките си и колегите, с които работим, като по този начин запазим и работните си места.

Научните факти и медицинските специалисти са категорични, че ваксините предпазват, като могат да предотвратят тежко протичане на заболяването и да намалят броя на хората, приети в болница с усложнения. Данните за България сочат, че едва 8 – 10 % от постъпващите в болница са ваксинирани, и то само с една доза, а смъртността при ваксинираните е 1 – 2 %.

Броят на заразените през последните седмици се покачи застрашително и това буди тревога за евентуалните последствия както за здравето ни, така и за заетостта и доходите. Нов сериозен ръст на заболелите крие риск от въвеждане на ограничителни мерки и затваряне на работещи бизнеси. Чрез ваксините имаме възможност да променим това.

Последните данни показват, че никога в нашата страна не е имало толкова много заразени и починали от COVID – 19 за ден, което се дължи на забавеното въвеждане на мерките, което ще доведе до много по-сериозни последствия за здравната ни система, бизнеса и работещите. Ето защо в настоящата обстановка, при наличие на заплаха, застрашаваща живота и здравето на работещите в България, е не само допустимо (както потвърди Европейският съд за правата на човека и българският Върховен административен съд), но и необходимо да се въвеждат ограничения с цифровите COVID сертификати на ЕС (зелени сертификати), за да се запазят здравето и живота на населението.

В настоящата обстановка зелените сертификати се явяват една по-благоприятна алтернатива на по-тежките мерки, прилагани по-рано – ограничаване правото на придвижване, затваряне на обекти с обществено предназначение, затваряне на отделни бизнеси и пр., които се отразиха изключително негативно на икономиката, заетостта и доходите в България.

Категорично настояваме в спешен порядък заповедта на министъра на здравеопазването от 3.11.2021 г. да бъде допълнена с клаузи, които уреждат осигуряването на безплатни антигенни тестове за работодатели и за работници, включително безплатното пробовземане на антигените тестове от лабораториите или на място в предприятието, когато във всеки един случай такова изискване произтича от законова разпоредба или от заповед на държавен орган с оглед упражняване на съответната професия.

Ваксинирането е доброволен акт и трябва да остане такъв. От нашата обща отговорност зависи дали ще спрем поредната ковид вълна, затова КНСБ настойчиво призовава работещите български граждани да се ваксинират.

Анкетно онлайн проучване на КНСБ, проведено от 29 октомври до 8 ноември 2021 г. сред 1115 председатели на синдикални организации, показа, че близо 50% от синдикалните лидери на КНСБ в предприятия в цялата страна са със завършен ваксинационен цикъл. Близо една четвърт от анкетираните, или 23,6%, са преболедували, без да правят по-нататъшни постъпки за допълнително ваксиниране. Не са се ваксинирали и не желаят да се ваксинират 15,8%. Планиращите ваксинация в бъдеще са 7,9%, а тези които заявяват, че са избрали да не се ваксинират по здравословни причина, са 3,7% от запитаните. Към настоящия момент зелен сертификат притежават 60 на сто от запитаните.

КНСБ апелира всички работници и служители да бъдат с повишена лична и професионална отговорност към живота и здравето на работното място, да пазят себе си и околните. Да спазват законовите изисквания за използване на зелен сертификат – чрез провеждане на лабораторни изследвания за инфекция със SARS-CoV-2 и/или чрез завършен ваксинационен курс.

 * Позицията на Координационния съвет на КНСБ е приета на заседание на 17 ноември 2021 г.