Онлайн курс “Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети” започва от 29 ноември

Дистанционно обучение на тема „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“,  функция: „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ започва от 29 ноември.

Курсът е насочен към новоизбрани синдикални лидери и синдикални активисти и е безплатен за тях.

Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Курсът завършва с тест за проверка на знанията и при резултат по-висок от 50% се смята за успешно завършен и се издава сертификат.

Заявка за участие можете да подадете на следните имейл адреси: lisrael@citub.net – Леонтина Израел, fandonov@citub.net – Филип Андонов.

Моля, отбележете трите си имена, името на курса, в който искате да се включите, синдикалната организация, в която членувате и позицията, която заемате.

След като обработим заявката Ви, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.