СБУ: Не приемаме идеята за отпадане на делегираните бюджети

Синдикатът на българските учители е силно обезпокоен от направеното от г-жа Мика Зайкова предложение по време на междупартийните консултации за съставяне на кабинет за отпадане на системата на делегирани бюджети за образователните институции.

Притеснително е, че никой от участващите в консултациите не се е противопоставил на това по същество популистко предложение.

Това се казва в изпратено днес становище на лидера на СБУ д.ик.н. Янка Такева до съпредседателите на политическа партия “Продължаваме промяната” Кирил Петков и Асен Василев. В позицията се посочва още:

Системата на делегирани бюджети се въведе през 2008 г. и макар да не бе съвършена, тя осигури финансова самостоятелност на образователните институции. В течение на годините тази система бе усъвършенствана и осигурява относително справедливо разпределение на средствата. Това, че повече пари постъпват в някои големи училища, не е заради тази система, а е в резултат на грешна политика на окрупняване, прилагана от десетилетия.

Отпадането на делегираните бюджети би нарушило нормалното функциониране на образователната система, а никоя от партиите не е готова да предложи друг действащ механизъм за финансиране, който да осигури по-справедливо разпределение на средствата.

В момента образователната система не се нуждае от подобни “революционни” промени, а от увеличаване на разходните стандарти за издръжка на дете или ученик в детските градини и училищата, както и за паралелка и институция, така че да се осигури възможност от покриване на реалните разходи, особено при настъпващата инфлация, увеличаване цените на енергоносителите, на всички консумативи, и не на последно място – допълнителните разходи, свързани с ковид кризата.

Уважаеми господа, становището на Синдиката на българските учители е, че приемането на подобна мярка би имала крайно негативен ефект върху образователната система и в краткосрочен, и в дългосрочен план.

Действия, отнасящи се до съдбата на цялата образователна система, не могат да се приемат без участието на работещите в самата система и обсъждане в рамките на трипартитното сътрудничество.

В този смисъл Синдикатът на българските учители категорично се противопоставя на идеята за отпадане на делегираните бюджети и настоява тя да не бъде вписвана като елемент на бъдещето коалиционно споразумение в област “Образование”.