Напусна ни председателят на НСФ „Метал-Електро“ Асен Асенов

С голямо прискърбие съобщаваме, че на 19 ноември на 69 години ни напусна нашият приятел и колега – председателят на Национална синдикална федерация „Метал-електро“ и на Централната контролна комисия на КНСБ Асен Асенов.

Повече от 30 години той е председател на НСФ „Метал-Електро“, учредена на 25 март 1990 г. Във времената на преструктуриране и преход към нови измерения на икономическата реалност работата му беше насочена към запазване на работните места, подобряване на условията на труд и осигуряване на достойно заплащане за трудещите се в бранша. Председателството на Асен Асенов е белязано с изключително балансиран и ефективен социален диалог. Под негово ръководство федерацията стана пионер в договарянето на „зелени клаузи“ в ОКТД за 2020 г., където са разписани положения във връзка с политиките по Зелената сделка.

Асен Асенов е и един от учредителите на Международната Евроазиатска Федерация на Металоработниците, създаването на която има за цел разширяването на профсъюзните връзки между различните страни в евроазиатския регион, укрепване на синдикалната мощ, обмяна на добри практики, опит и решения на общите за трудовия свят казуси.

Под ръководството на Асен Асенов НСФ „Метал-Електро“ е дългогодишен и уважаван член на Световната и на  Европейската федерация на индустриалните работници.

Неговите колеги, съмишленици и приятели ще го запомнят с отдадеността му на синдикалното движение, интелекта,  далновидността и будния му дух, чувството за хумор и добросърдечността му.

Поклон пред светлата му памет!

Най-искрени съболезнования на семейството и близките!