Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата: България да ратифицира Конвенция 190!

На днешния 25 ноември светът отбелязва за двадесет и втори път в историята си Международния ден за премахване на насилието срещу жени, обявен с Резолюция 54/134 на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г.

Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева настоява бъдещият парламент – Четиридесет и седмото Народно събрание, да ратифицира Конвенция № 190 на Международната организация на труда за премахване на насилието и тормоза в сферата на труда.

Конвенция № 190 (заедно с Препоръка № 206 относно насилието и тормоза) бе приета от юбилейната 108 сесия на МОТ през юни 2019 г. Конвенцията и Препоръката имат за цел да установят приобщаващ, интегриран, включително и към аспектите на пола, подход за предотвратяване и премахване на насилието и тормоза в сферата на труда.

КНСБ има съществен принос в нейното написване. Лидерът на Съюза на транспортните синдикати в България Екатерина Йорданова бе член на комисията към МОТ по създаването ѝ.

Конвенцията е първият международен инструмент, с който се определят конкретни, приложими в световен мащаб стандарти за борба с тормоза и насилието, свързани с труда, и се определят конкретни мерки, които се изискват от държавите и от другите, имащи отношение участници. Тя признава, че насилието и тормозът в сферата на труда могат да представляват нарушение на правата на човека, както и че насилието и тормозът представляват заплаха за равните възможности, която е недопустима и несъвместима с достойния труд. Конвенцията признава, че насилието и тормозът в сферата на труда засягат психическото, физическото и сексуалното здраве, достойнството, семейната и социалната среда на човека и могат да попречат на достъпа, реализирането и професионалното развитие на пазара на труда от потърпевшите, особено на жените.

През 2021 г. Организацията на обединените нации и структурата на ООН, посветена на равенството между половете и овластяването на жените ООН Жени (UN Women), обединяват усилията си с тези на хора, преживели насилие, активисти, лидери и представители на всички обществени групи, за да привлече вниманието към необходимостта от финансиране, предоставяне на основни услуги и профилактика, които да подкрепят адекватни реакции на проявите на насилието срещу жени и момичета в световен и в локален мащаб.

За втора поред година след избухването на коронавирусната пандемия Международният ден се провежда в контекста на пандемията COVID-19, при която се наблюдава тревожно нарастване на разпространението на насилието, основано на пола, в изолация, при намален достъп до услуги и финансирането им. Без значително увеличаване на активността, ресурсите и мобилизацията има риск да бъдат заличени години на бавни, но устойчиви постижения, а и животът на милиони хора, особено на жени, да продължава да бъде изложен на риск. За да бъде изкоренено насилието, основано на пола, проблемът трябва да се постави в центъра на вниманието на правителствата и да се ангажира обществеността с този проблем, от който зависи устойчивото развитие на всяка държава в света.

Както и в предишни години, на 25 ноември стартира и ежегодната международна кампания – 16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола, която продължава до 10 декември – Деня на правата на човека. Кампанията е стартирана от активисти в учредителния Женски глобален лидерски институт през 1991 г. и продължава да се координира всяка година от Центъра за глобално лидерство на жените. Международната кампания е и организираща стратегия на лица и организации по целия свят, за да призовава за предотвратяване и премахване на насилието срещу жени и момичета.

Глобалната тема на тазгодишните 16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола, е: „Оранжевият свят: Прекратете насилието над жени сега!“ и призовава за глобални действия за повишаване на осведомеността, активизиране на усилията за застъпничество и споделяне на знания и иновации. За да покажат своята ангажираност, подкрепа и солидарност с глобалната кампания, хората по света използват оранжевия цвят, който символизира по-светло бъдеще без насилие за жените и момичетата.

Още в началото на тази година Синдикатът на българските учители, чийто председател д.ик.н. Янка Такева е председател на Сдружение „Обществен женски парламент – 21. век“ и на КРСЖД към КНСБ, в подкрепа на своите заявени ангажименти и дългогодишни политики по отношение на прекратяване на агресията и насилието в училище, стана съорганизатор на реализирането на мащабен проект, свързан с противодействие и прекратяване на кибернасилието срещу жени и деца, което усилено се разраства в условията на ковид пандемията.

Проектът, който е иницииран от Зонта клубовете в „Ареа 05“, „Дистрикт 30“ на „Зонта Интернешънъл“, се реализира съвместно с УНИЦЕФ, ГДБОП, СБУ, регионалните управления на образованието в страната, с много общини, с Центъра за безопасен интернет, Българския червен кръст и неговите доброволци, ученици и педагогически специалисти, и др. Сред целите му са информираност, превенция и осъществяване на реални законови промени срещу кибернасилието, което все повече придобива характеристиките и опустошителността на унищожително въздействие върху живота, развитието и психичното здраве на жените и децата. Заключителната конференция по проекта предстои да се реализира в края на месец ноември в рамките на Международната кампания на 16-те дни на активизъм срещу насилието, основано на пола.