Онлайн курс „Дигитални умения за партньорство“ стартира на 30 ноември

Дистанционно обучение на тема „Дигитални умения за партньорство“ по проект 2019/101835 Отговорен социален диалог за достоен живот (Re-dial) ще се проведе от 30 ноември до 7 декември 2021 г.

Курсът се основава на учебните програми в реформата за насърчаване на знанията и рамката за основни умения, изготвени от норвежката дирекция за образование и обучение.

Водещ на обучението ще бъде Весела Георгиева. Тя е експерт в Центъра за обучение по информационни и комуникационни технологии (ЦОИКТ) към БСК. Квалификациите ѝ включват: магистър  по електроника и автоматика със специалност “Системи за управление”, следдипломна квалификация  по маркетинг, мениджмънт и международно право със специалност “Публична администрация и международно право”.

Весела Георгиева е експерт с опит в сферата на обучението и консултациите в областта на информационните и комуникационни технологии. Дейността ѝ включва и участие в проекти като: „Изработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони (MyCompetence)”, разработване на „Наръчник за ментори“ (Active Ageing), по ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Подобряване на дигиталните умения за обучение на възрастни в мебелната индустрия (DigiFind)“.

Дигиталните умения включват умения за ефективно и отговорно използване на дигитални инструменти, медии и ресурси, решаване на практически задачи, намиране и обработване информация, проектиране на цифрови продукти и предаване/съобщаване на съдържанието.

Те могат да се прилагат в ежедневието на заетите по различни начини – в техния трудов, личен живот, партньорства и образователни дейности.

Курсът разглежда следните теми:

  •         Използване на ИКТ системи
  •         Търсене и обмен на цифрова информация
  •         Създаване и представяне на цифрова информация.

Следните нива описват увеличаващите се способности за използване на дигитални умения като инструмент в различни ситуации.

Ниво 1-2 на 30.11.2021 г.

Наличието на дигитални умения на ниво 1-2 означава да можете да потърсите цифрова информация, когато е необходимо и да използвате дигитални инструменти, както и да сте запознати с елементарни предпазни мерки при използване на Интернет.

Ниво 3 на 2.12.2021 г.

Наличието на дигитални умения на ниво 3 означава да можете да се свързвате активно с цифрова информация и да я използвате в нови среди и ситуации.

Ниво 4 на 7.12.2021 г.

Наличието на дигитални умения на ниво 4 означава да бъдете рефлективен/ отразяващ потребител на сложни дигитални инструменти и услуги.

Обучението на всяко от трите нива е с продължителност 4 астрономически часа, и се провежда в 1 ден на две части с обедна почивка: 10:00-12:00 и 13:00-15:00 ч.

Всяко ниво ще завършва с осъществяване на партньорска консултация по определена тема. Не го приемайте като тест, а като възможност за упражнение на усвоените теми.

При успешно завършен курс се издава сертификат.

За да се запишете, изпратете имейл с Вашата заявка на: fandonov@citub.net. След като сте подали заявката, ще получите имейл с потвърждение и линк към платформата “Zoom”.

Обучението ще се проведе в онлайн форма, чрез платформата Zoom. След като сте подали заявка, ще получите имейл с потвърждение и връзка към платформата Zoom. С тази връзка можете да влезете във виртуалната класна стая, в деня и часа на обявеното обучение.

За допълнителна информация или технически проблеми можете са се свържете с: E-mail: fandonov@citub.net – Филип Андонов.