Проведена бе първата европейска кръгла маса по проект TransFormWork

Първата европейска кръгла маса по проект TransFormWork – “Социалните партньори заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от Автономното рамково споразумение за дигитализация” се проведе хибридно на 3 декември.

Проектът стартира през март 2021 г., като КНСБ е водеща организация. Домакин и организатор на първата кръгла маса беше Конфедерацията на Естонските работодатели, която е партньор по проекта.

Във форума присъствено и онлайн се включиха над 60 участници, представители на синдикални и работодателски организации от седемте партньори по проекта от България, Кипър, Естония,Ирландия, Малта, Румъния и Швеция. Кръглата маса бе открита от Ребека Смит, представител на BusinessEurope, която представи напредъка в развитието на социалния диалог по отношение на автономното споразумение и следващите стъпки на европейско ниво. В хода на събитието бяха представени първите резултати от изследването на дигиталната трансформация на труда в страните-партньори по проекта, както и редица добри практики от Естония.

Кръглата маса завърши с дискусия и предложения за следващите действия на партньорите по проекта.

Повече информация за проекта можете да видите на страницата му: https://transformwork.eu/