Проведено бе съвместно обучение на синдикални лидери от три федерации

Съвместно обучение на Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост, Федерация на независимите синдикати от строителството и Синдикат „Бира, храни и напитки“ се проведе на 9 декември в град Сандански. Домакин бе новоучредената синдикална организация на ФНСОЛП-СТС “Медикъл груп”.

Участниците бяха приветствани от председателя на Федерация Лека промишленост Цветелина Милчалиева, председателя на синдикат „Бира,храни и напитки“ Красимир Пащрапански и зам.-председателя на строителната федерация Цветелина Бикарска с призив за активно участие на работещите в трансформацията на икономиката и предприятията в условията на зелен дигитален преход под мотото обединяващо синдикатите и в европейските и световни организации на IndustriALL -„Нищо за Нас без Нас!“.

Пояснявайки обединяването на позициите във връзка с важните теми, засегнати в обучението, за по-силно представителство на браншово ниво на ФНСОЛП и СБХН, лидерите на федерациите подкрепиха тези си действия с девиза: “Ако искаме да стигнем бързо – вървим сами, но ако искаме да стигнем далеч – вървим заедно!”

Лектор по първата тема беше юристът на ФНСОЛП Николай Стоянов: „Правомощия на синдикалните представители в ролята им на контролен орган в процеса на колективното трудово договаряне и трудово-правни казуси“. С атрактивен и достъпен стил бяха представени всички практически възможности на синдикалистите за най-своевременната защита на правата на работещите в предприятията. Какви са правата на синдикалните представители, какви права имат инспекторите по труда съвместно със синдикалните представители, как синдикалните представители да се справят и в ролята на контролен орган, какви процедури и стъпки да следват за своевременна защита на правата на работниците.

Втората лекция бе на актуалната тема “Директива относно адекватни и справедливи минимални работни заплати. Дигитализация на труда-клаузи за колективното трудово договаряне“ бе представена чрез онлайн платформа от д-р ик.н. Любослав Костов, директор на ИССИ. Той засегна всички най-важни въпроси и предизвикателства, засягащи работниците и служителите, свързани с Директивата за минималните работни заплати и взаимовръзките ѝ с колективното трудово договаряне, дигитализацията на труда и основните акценти от настоящата икономическа обстановка, подкрепени с актуални данни.

Ивайло Динев, изследовател в ИССИ, пък направи анализ по третата лекция  -„Актуалната политическа обстановка в страната“, с представени много графики и снимков материал.

В обучението участваха над 40 лидери, членове на КС на ФНСОЛП, и изявени синдикални активисти от трите федерации, които след проведените дискусии с аплодисменти отчетоха приноса на лекторите по представените актуални, съдържателни, изключително интересни и изчерпателни теми.

Обучението бе посрещнато с изключителен интерес, в рамките на повече от четири часа участниците усвоиха нови знания и съвременни подходи на договаряне, които самите те заявиха, че ще приложат своевременно и ще им послужат в преговорите за нови колективни трудови договори и водене на социален диалог с работодателите.