Пламен Димитров: Влиянието на синдиката все повече зависи от неговата организационна сила

Създаването на нови организации, тяхното стабилизиране в сектори, където има незащитена или слабо защитена заетост, трябва да се превърне в наш основен приоритет. Силата на синдиката все по-отчетливо зависи от неговата организационна и колективно договорена сила, от влиянието му в обществото. И колкото повече успяваме да разширим това влияние на ниво училище, болница или предприятие, толкова повече ще се съобразяват с това, което казваме, ще постигаме това, което хората искат от нас.

Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на заседание на регионалните съвети на КНСБ в Русе, Разград, Шумен и Търговище. Срещата се проведе онлайн и в нея се включиха синдикални представители от четирите региона.

В разговорите участваха вицепрезидентите Пламен Нанков и Чавдар Христов, националните секретари Огнян Атанасов, Тодор Капитанов, Величка Микова, Юлия Симеонова, директорът на ИССИ Любослав Костов, консултантите към института Екатерина Рибарова и Любен Томев. Те разясниха пред участниците от регионалните съвети предизвикателствата, приоритетите и визията на конфедерацията в социално-икономическата сфера за периода от 2022 до 2027 година.

Необходима е консолидация, заяви Димитров. Той обясни, че ако федерации не могат самостоятелно да набират нови членове и да договарят добри колективни трудови договори, те трябва да се обединят, което ще доведе до умножаване на ресурсите и по-добри резултати за хората, които представляват. Регионалните съвети пък имат нужда от експертиза, която да бъде в помощ на лидерите на синдикалните организации по места. Като базова цел президентът на КНСБ определи способността за договаряне на заплатите на работещите навсякъде, където има синдикална организация.

Директорът на ИССИ Любослав Костов резюмира предизвикателствата пред икономиката и пазара на труда, като наблегна на все по-намаляващата роля на държавата като процент, който се преразпределя през БВП. “Нашите приоритети са да прилагаме мерки за стимулиране на вътрешното потребление, което се доказа като основен двигател на растежа. Да пазим, от една страна, ниската данъчна тежест върху труда, но от друга, да предложим такава реформа в данъчната система, че да се уравновеси приносът на преките и косвени данъци в бюджета, да се намали данъчно-осигурителната тежест за хората с ниски доходи и по този начин да се стимулира тяхната реална покупателна способност”, припомни Костов.

Директорът на института на КНСБ открои и важните цели на федерацията за предстоящия мандат. БВП на глава от населението и компенсация на един нает да достигне 70% от средноевропейските стойности е една от тях. Друга е да бъде подписано национално тристранно споразумение по примера на това, което бе инициирано от КНСБ през 2020 г. и което тогава беше подписано със социалните партньори и с правителството.

“Следващата година очакваме и първите средства по НПВУ. Ние участвахме активно в неговото изготвяне. Искаме да участваме активно и в неговия мониторинг и да оценяваме ефектите от заложените реформи в него, тъй като голяма част от тях касаят работещите”, заяви Любослав Костов и допълни, че растежът не трябва да бъде самоцел, а функция от подобрено обществено благосъстояние.

Любен Томев коментира задачите за подобряването на състоянието на пазара на труда и на заплащането на труда особено в условията на дигитализация. Юлия Симеонова постави като цел повишаването на адаптивността на работниците и лесен достъп до учене през целия живот, както и развиването на “зелени” и “сини” умения. Чавдар Христов коментира, че водеща цел, що се касае до основните конституционни и трудови права, е гарантиране на правото на сдружаване. Огнян Атанасов разясни бъдещите идеи в областта на зелената и кръговата икономика и адаптирането на българските икономика и екологична култура към Зелената сделка. Проблемите и подобренията в комуникационната политика на синдиката пък бяха представени от Пламен Нанков.

Участниците от четирите града се включиха в дискусии по темите за  КТД и допълнителните трудности в договарянето с работодатели в условията на икономическа криза, проблемът с осведомеността на младите за дейността на синдиката, а областният координатор на РС Шумен Анета Денева даде актуална информация за дейността в региона по кампанията на КНСБ сред завършващите ученици “Моето първо работно място”.