КНСБ – Габрово валидира знанията на помощник-възпитатели от Севлиево

На 15 декември двадесет и четири помощник-възпитатели от община Севлиево получиха свидетелства за валидиране на професионални знания, умения и компетентности по професията „Помощник-възпитател”, организирано от Регионалния съвет на КНСБ в Габрово в партньорство с Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители – Севлиево и Центъра за професионално обучение към КНСБ.

През изминалите месеци работещите в детските градини  успешно преминаха валидиране на квалификация, придобита при неформално и самостоятелно учене и положиха изпит по теория и практика. Техен консултант беше общинският координатор на СБУ – Севлиево Евгения Пенчева.

Чрез получените свидетелства за професионална квалификация по специалността “Помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца” лицата придобиват право на увеличено трудово възнаграждение съгласно договореностите в колективния трудов договор за отрасъл „Образование”.