ЕКП: Миграцията е хуманитарна трагедия, а не заплаха за сигурността

„Съветът нито веднъж не изрази загриженост относно човешките същества, умиращи по сухопътните и морските граници на ЕС, или относно незаконните отблъсквания, или относно забраната на журналисти и хуманитарни организации в гранична зона на ЕС. Вместо това човешките трагедии, включително хора, умиращи от студ или удавяне в морето, биват облечени в бюрократични фрази за „адресиращи маршрути“, „политика за връщане“, „инструментиране на мигрантите за политически цели“ и „предизвикателства по външните граници”.

Това каза генералният секретар на ЕКП Лука Визентини, коментирайки заключенията на Съвета на Европейския съюз относно „външните аспекти на миграцията“, които следват заключенията относно „сигурността и отбраната“.

“Повечето хора, бягащи от бедност или конфликт, нямат средства да влязат в ЕС по законни канали. Само тази седмица новият проект на Кодекса за шенгенските граници предлага да се легализират отблъскването през границите, депортирането, неопределен контрол по вътрешните граници и етническото профилиране във вътрешните гранични зони.

Въпреки че няма съмнение, че Беларус провокира ЕС с нечовешка експлоатация на уязвими хора, миграцията не е заплаха за сигурността, с която трябва да се справят полицията и военните, а хуманитарна трагедия, която трябва да се управлява с човешко благоприличие и в съответствие с международното право.

18 декември е Международният ден на мигрантите и тази седмица ЕС третира мигрантите само като заплаха за сигурността. На въпроса какво мисли за западната цивилизация Махатма Ганди отговори, че тя би била добра идея. Лидерите на ЕС трябва да вземат това под внимание”.