Подписан бе 15-ият Колективен трудов договор за служителите в системата на отбраната

В Министерство на отбраната вчера, 22 декември, бе подписан 15-ият пореден Колективен трудов договор за работещите в системата и осмото Споразумение относно представителните и защитните функции на синдикатите.

„Хората са най-ценният ни капитал. Ние имаме морално задължение към всички работещи да предоставяме безопасни условия на труд и да подобряваме работната среда, за да бъдат такива, каквито хората заслужават“, каза министърът на отбраната Стефан Янев. Той подчерта, че ведомството има близо 30-годишен опит в договарянето със социалните партньори. „Нашето задължение е да развиваме този опит и да търсим още детайли, в които може да направим подобрения“, заяви той.

Георги Братованов, председател на Федерация на независимите синдикални организации от българската армия към КНСБ  приветства утвърдения подход чрез диалог да се търсят решения на проблемите. Част от останалите нерешени въпроси ще бъдат предмет на заседание на Отраслов съвет за социално сътрудничество в началото на следващата година след приемането на държавния бюджет и бюджета на Министерството на отбраната.

На подписването присъстваха заместник-министрите на отбраната Александър Петков и Ралица Симеонова, директори на дирекции, представители на синдикатите. Сред новите моменти в тазгодишния документ е създаването на разпоредба, в която изрично се сочи, че този КТД се прилага и за цивилните служители в държавните детски градини към Министерството на отбраната.

Колективният договор влиза в сила от 1 януари и ще е за две години. Той е рамков за Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение и Българската армия. С него се уреждат трудовите и осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище на цивилните служителите по трудово правоотношение – синдикални членове. В договора са запазени постигнатите до момента придобивки.