Сключен бе КТД за медицинските специалисти в училищата и градините във Велики Преслав

Колективен трудов договор за детските ясли и медицинските специалисти в училищата и детските градини на територията на община Велики Преслав бе подписан днес в навечерието на Коледа.

С него се уреждат трудовите и осигурителни отношения, работното време, възнагражденията, безопасните и здравословни условия на труд на работещите и взаимоотношенията между страните.

Регионалният съвет на КНСБ в област Шумен благодари на кмета на Велики Преслав инж. Янко Йорданов и ръководството на общината за добрия социален диалог, партньорство и социалната чувствителност към работещите в детските ясли и медицинските специалисти по здравни грижи в училищата и детските градини.