Нова синдикална организация бе учредена в Благоевград

Нова синдикална организация на КНСБ бе учредена на 21 декември в Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Благоевград (ЦКОДУХЗ).

В центъра работят двадесет и един души, като деветнадесет от тях са вече членове на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ.

Синдикалната организация подаде заявление за приемане за основен член във ФСЗ, съгласно устава на федерацията. За председател единодушно бе избрана Доста Иванова.

Центърът стартира дейността си на 15 февруари 2021 година. В него работи екип от медицински и немедицински специалисти с дългогодишен професионален опит. В  ЦКОДУХЗ се оказва подкрепа на семейства на деца с увреждания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга от резидентен тип.

Екипът от Регионален съвет на КНСБ – Благоевград, заедно с новоизбрания председател на новоучредената организация, вече подготвят проект на КТД, с който да се договорят по-добри условия на труд и по- високи доходи за синдикалните членове в ЦКОДУХЗ.