По-добри условия за педагозите в Монтана с нов общински КТД в образованието

Колективен трудов договор в сферата на образованието в Монтана бе подписан днес между кмета на общината Златко Живков, Бойка Симеонова, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Република България, Енеза Ангелова – председател на общински КС на Синдиката на българските учители и Татяна Алексиева,  председател на Регионален синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа”. Той ще важи 2 години.

Страните се споразумяха за по-благоприятни условия в заплащането на професионално-квалификационната степен, на работното облекло, както и по-голям размер на платения отпуск на непедагогическия персонал в размер на 20 работни дни. Преболедувалите Ковид -19 пък имат право на платен отпуск от 10 работни дни.

Договорено бе престоят на педагогическите специалисти в училище по време на ученическите ваканции да се намали с 2 часа – от 8 на 6 часа, а двата часа да се ползват извън образователната институция за квалификация и допълнителни занимания, свързани с професионалната им подготовка.