В Благоевград 106 учители преминаха обучение по кампанията “Моето първо работно място”

На 14 и 15 януари експертите на Регионалния съвет на КНСБ в Благоевград заедно с областния координатор на СБУ-Благоевград и със съдействието на РУО- Благоевград проведоха обучение на 106 класни ръководители на ученици от XII клас в областта.

Обучението е част от продължаващата и през 2021-2022 учебна година Национална образователна кампания за ученици от XII клас „Моето първо работно място“ на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката.

При спазване на всички необходими противоепидемични мерки то се състоя в залата на Математическа гимназия “Акад. Сергей Павлович Корольов” и Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“.

След успешно издържан тест в края на обучението и изготвяне на презентация по избрана тема всеки от участниците ще получи удостоверение за ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“ и по 1 кредит. Представените теми ще бъдат заложени в час на класа през втория учебен срок на учебната 2021-2022 година и зрелостниците ще бъдат запознати с тях.

Целта е завършващите средно образование ученици да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, постъпвайки за пръв път на работа, да се осигури по-плавен преход от ученическата скамейка към пазара на труда и последващото им кариерно развитие.