Онлайн курс “Трудови и осигурителни отношения” започва от 24 януари

Дистанционно обучение на тема „Трудови и осигурителни отношения” започва на 24 януари. То е модул 2 от базово обучение по Индустриални отношения и е насочено към новоизбрани синдикални лидери и синдикални активисти.

Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 1 седмица, като в този период платформата ще е отворена 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола, издадена от администратор. Единственото условие е да имате интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Курсът завършва с тест за проверка на знанията и при резултат над 60% се счита за успешно завършен и се издава сертификат.

Заявка можете да подадете на следните имейл адресиlisrael@citub.net; fandonov@citub.net

В писмото посочете трите си имена, към коя синдикална организация принадлежите и в кой курс бихте искали да участвате.

След като обработим заявката Ви, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Повече за курса:

Целта на обучението е да се повиши  информираността за основните права и задължения, произтичащи от трудовото и осигурително законодателство и възможности за защита на работниците и служителите и създаване на предпоставки за намаляване на упражняване на нерегламентирани практики при осъществяване на трудовите отношения.

Курсът е предназначен да даде на обучаемите основни знания за действащата трудова и осигурителна правна уредба, като предоставя теоретични и практически знания за основните принципи, понятия и институти на трудовото и осигурителното право.

Последователно се разглеждат основните въпроси на общата част на трудовото право, като предмет, метод на правно регулиране и източници на този правен отрасъл. Изясняват се основанията за възникване, субектите, съдържаниетоизпълнението и прекратяването на индивидуалното трудово правоотношение, като подробно място е отделено на основни институти на трудовото право – работно времепочивки, отпуски, трудово възнаграждение, дисциплинарна и имуществена отговорност и др.

Курсът включва и разглеждане на основните въпроси на осигурителното право. Последователно се изясняват въпросите за предмета, метода и източниците на осигурителното право, основанията, субектите, съдържанието на осигурителните правоотношения, законодателната уредба. Разглеждат се двата основни дяла на осигурителното право – краткосрочно и дългосрочно обществено осигуряване, както и следващите се по тях осигурителни плащания – обезщетения, помощи и пенсии.

 

Програма за обучение на синдикалисти януари – март 2022 г.

Име на курс

Участници

продължителност

Период на провеждане

1

Визия, мисия, цели на КНСБ

Синдикалисти

2 седмици

10-23 януари 2022

2

Трудови и осигурителни отношения

Синдикалисти

2 седмици

24 януари – 6 февруари 2022

3

Пазар на труда

Синдикалисти

2 седмици

7-20 февруари 2022

4

Колективно трудово договаряне

Синдикалисти

2 седмици

21 февруари – 6 март 2022

6

Икономика, социална политика, мениджмънт

Синдикалисти

2 седмици

7–20 март 2022

7

Английски език за социален диалог

КНСБ и БСК

8 седмици

14 февруари – 10 април 2022

8

Управление на проектни дейности за синдикални и работодателски организации на регионално ниво – Първо ниво

Синдикалисти, представители на БСК

5 седмици

24 януари – 28 февруари 2022

9

Управление на проектни дейности за синдикални и работодателски организации на регионално ниво – Второ ниво

Синдикалисти, представители на БСК

4 седмици

1-31 март 2022

10

ЕКСЕЛ за решаване на проблеми – базово ниво

Синдикалисти, представители на БСК

8 часа – 2 седмици

1-13 март 2022

11

ЕКСЕЛ за решаване на проблеми – напреднали

Синдикалисти, представители на БСК

8 часа – 2 седмици

14 – 27 март 2022