Работодателят осигурява условията за труд и при хоум офис

Отговорност на работодателя е да осигурява работната среда – както в завода, цеха или офиса, така и при работа от дома. Ако не го прави, служителят може да изиска проверка.

Това коментира националният секретар на КНСБ Тодор Капитанов пред Нова телевизия във връзка с информация, че Главната инспекция по труда започва проверки за нарушения при работата хоум офис. Първоначално ще се изпращат онлайн въпросници към работодателите, свързани с режима и условията на труд. След това ще проверяват за спазване на правилата и на терен – включително и в домовете на служителите.

Когато домът ти е работно място, битовият инцидент е и трудова злополука, коментира още Капитанов.

При работа от разстояние работодателят трябва да осигури:

 • Необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му:
 • Програмно (софтуер) осигуряване;
 • Техническа профилактика и поддържане;
 • Устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;
 • Защита на данните;
 • Информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние;
 • Система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство;
 • Други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или колективния трудов договор.
 • В индивидуалния трудов договор може да се уговори използването на собствено оборудванена работника и служителя, както и всички права и задължения, произтичащи от това.
 • Между работодателя и работника или служителя трябва да се уговарят условия за предотвратяване на злоупотреба, с предоставените му оборудване, интернет и комуникационни връзки.
 • При този вид работа работодателят изрично определя времето, през което работникът или служителят има задължение да е на разположение за осъществяване на комуникационна връзка със самия работодател или с неговите търговски партньори.
 • Действително отработеното време се отразява ежемесечно в документ по образец, утвърден от работодателя.

https://www.vbox7.com/play:11fa9f3d56