Брой 1 / 2022 г.

Съдържание на броя:

НА ФОКУС:
– Жените в света на труда

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ФОНДАЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ И ТРУД (EUROFOUND)
– Минималните заплати през 2022 г. в ЕС

НОВИНИ ОТ МКП
– МКП предупреждава за опустошителните последици от войната отвъд границите на Украйна и Русия

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ПО ТРУДА
– Анализ на професиите през 2021 г. Кои са дефицитни и кои са наситени с огробен брой кадри

НОВИНИ ОТ МОТ
– COVID-19 и целите за устойчиво развитие
– Избран е нов генерален директор на МОТ

Изтегли броя на „Социална Европа“ като PDF